Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1741 - 1750 av 2131 treff.

 • Planlagte samtaler om følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...følelsessamtale. Samtalene kan fort bli så viktige for barna at det blir naturlig å sette dem på dagsorden flere ganger i uka. Vi har erfart at barn i perioder har hatt samtaler hver dag som avslutning på ...
 • Barns forståelse

  10.11.2021 | Kapittel

  ...tolkens rolle på samme måte som voksne, men i mange situasjoner handler barna adekvat. Barna forstår at de må forholde seg til språklige ytringer via tolken. De ser på tolken, men kommuniserer med den personen ...
 • Blir alt tolket?

  29.10.2021 | Kapittel

  Blir alt tolket Jentene i filmen Barn om tolking sier at tolken skal tolke alt. Tolken skal fange opp alt som sies på begge språk. Både det som blir sagt og slik det blir sagt. Det å komme frem til felles ...
 • Hverdagen hjemme og i barnehagen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...oftere slik at de automatiseres. Det er ulike måter å knyte skolisser på. Brukes ulike metoder for å lære barnet, blir det vanskelig å forstå hvordan det skal gjøres. Hjemmet er en viktig arena for at barnet ...
 • Hvor godt kan celf-4 og ccc-2 identifisere utviklingsmessige språkforstyrrelser

  27.04.2022 | Artikkel

  ...parvis matchet med barna med språkforstyrrelser på alder, kjønn og nonverbal IQ. Resultatene viste at CELF-4 møtte anbefalte verdier for både spesifisitet og sensitivitet, mens CCC-2 kun identifiserte ...
 • Drivkraft hos blinde barn

  19.02.2019 | Kapittel

  ...kroppen. Dette er vanlig å betrakte som selvstimulering, ofte kalt blindismer. Det kan forklares med at blinde mangler muligheter for å være aktive. Blinde barn lytter og venter mer enn andre barn fordi ...
 • Faktorer som påvirker døgnrytmen

  22.05.2018 | Kapittel

  ...eksperiment på mennesker som levde i "mørke" i fire dager viste at de ikke nødvendigvis forandret rytme av mangel på lys. Eksperimentet viste også at andre faktorer, som måltider og sosialt samvær, kan bidra ...
 • Habtool - Nordsamisk versjon

  26.04.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...individuell plan og individuell opplæringsplan” (Tellevik, Nerland ja Martinsen).Habtool vil bidra til at barn og unge, som har særskilte behov/og personer med nedsatt funksjonsevne, kan fåbedre inkluderende ...
 • På skolen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...samspillet mer komplisert vil elevens vansker bli mer og mer tydelige. Dersom skolen får mistanke om at en elev har autismespekterforstyrrelser, skal skolen ta kontakt med PP-tjenesten. Skolen kan samtidig ...
 • Lang taktil plan

  19.10.2021 | Konkret materiell

  ...brukes som et hjelpemiddel for å fremme «Barnets stemme» (jfr. Barnekonvensjonen art. 3 og 12) slik at barnet deltar aktivt i kommunikasjon og samspill. De kan også brukes som en hjelp for å utvikle selvstendighet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!