Til hovedinnhold
Viser 1771–1780 av 2121 treff.
 • Digital historiefortelling

  14.01.2021 | Video

  ...måter via:  Video  Animasjon  Programmering  Digital bok med lyd og bilder  Podcast  Det viktigste er at oppgaven er tilpasset din elevs behov.   Eksempel i PowerPoint og Minecraft  Elevens oppgave var å skape en ...
 • Følelsessamtaler i skolesammenheng

  04.05.2015 | Kapittel

  ...kunne ta imot læring. Samtalene kan gjerne legges inn i en helhetlig plan. Skoleeier har ansvar for at alle elever får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Gjennom det generelle prinsippet om tilpasset ...
 • Planlagte samtaler om følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...følelsessamtale. Samtalene kan fort bli så viktige for barna at det blir naturlig å sette dem på dagsorden flere ganger i uka. Vi har erfart at barn i perioder har hatt samtaler hver dag som avslutning på ...
 • Hverdagen hjemme og i barnehagen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...oftere slik at de automatiseres. Det er ulike måter å knyte skolisser på. Brukes ulike metoder for å lære barnet, blir det vanskelig å forstå hvordan det skal gjøres. Hjemmet er en viktig arena for at barnet ...
 • Blir alt tolket?

  29.10.2021 | Kapittel

  Blir alt tolket Jentene i filmen Barn om tolking sier at tolken skal tolke alt. Tolken skal fange opp alt som sies på begge språk. Både det som blir sagt og slik det blir sagt. Det å komme frem til felles ...
 • Barns forståelse

  10.11.2021 | Kapittel

  ...tolkens rolle på samme måte som voksne, men i mange situasjoner handler barna adekvat. Barna forstår at de må forholde seg til språklige ytringer via tolken. De ser på tolken, men kommuniserer med den personen ...
 • Hvor godt kan celf-4 og ccc-2 identifisere utviklingsmessige språkforstyrrelser

  27.04.2022 | Artikkel

  ...parvis matchet med barna med språkforstyrrelser på alder, kjønn og nonverbal IQ. Resultatene viste at CELF-4 møtte anbefalte verdier for både spesifisitet og sensitivitet, mens CCC-2 kun identifiserte ...
 • Video transcription Penny Rosenblum, Kim Zebehazy

  18.04.2021 | Artikkel

  Findings and Implications from Two Studies. I'm Dr. Kim Zebahazy at the university of British Columbia. PENNY: Hi, I'm Dr. Penny Rosenblum at the American Foundation for the Blind. KIM: We want to begin our ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  23.05.2019 | Artikkel

  ...prosessering av forskjellige representasjoner (f.eks. bilder, lydfiler og videoer) og kilder. Dette fordrer at leseren har det som kalles digital leseferdighet. Dette er en ferdighet som må læres. Leserne må blant ...
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...ervervet seg. Det viser seg at tegnspråkets rolle i gjenkjenning av skriftlige ord avtar etter hvert som elevens leseferdigheter øker (Mayberry et al., 2002). Det viser seg også at antall ord som bimodalt ...