Til hovedinnhold
Viser 1781–1790 av 2345 treff.
 • Veileder for universell utforming av digitale utgivelser

  13.12.2021 | Veileder

  ...mer tilgjengelige for lesehemmede og hjelper forlagene med å nå nye brukergrupper. Men hva betyr det at en utgivelse er universelt utformet? Veileder for universell utforming av digitale utgivelser ønsker ...
 • Forstår språklige forskjeller tidlig

  28.03.2017 | Kapittel

  ...gjeldende når barn og voksne skal samhandle på ulike språk. En fellesnevner i disse observasjonsstudiene er at barn som vokser opp i flerspråklige miljøer, forstår språklige forskjeller fra de er veldig små (3) ...
 • Stemmer i TalkBack

  12.05.2015 | Kapittel

  ...enheter, men noen har valgt andre løsninger. Vi vet at Samsung har sin egen tekst-til-tale-motor som er valgt som standard på deres enheter. Vi kjenner til at noen nyere modeller fra Samsung er utstyrt med ...
 • Å tolke taktile illustrasjoner

  04.12.2023 | Kapittel

  Her er noen forslag til hvordan du kan jobbe med taktile illustrasjoner sammen med eleven.  Før eleven begynner å undersøke illustrasjonen, anbefales det å forberede eleven på hva illustrasjonen forestiller ...
 • Taleprosessering og ulike typer språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...hva har det å si for valg av tiltak?   Alle barn uttaler ord feil tidlig i utviklingen. Dette skyldes at barna verken kan oppfatte alle lydlige forskjeller eller produsere lydene riktig. De vil derfor forenkle ...
 • Generelle lærevansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...lærestoffet kombinert med ekstra tid vil være vesentlig for å gi denne elevgruppen god opplæring: Sørg for at elevene får tilstrekkelig tid til å arbeide med hver del av lærestoffet. Arbeid systematisk med de ...
 • Video transcription Dorine in t’ Veld

  07.09.2023 | Artikkel

  Structure Formulae Made Accessible. I'm Dorine in 't Veld, product manager tactile learning and reading at Dedicon in the Netherlands. Structure formulae can be written in a linear notation. But for more complex ...
 • Når bør vi ikke bruke hendene sammen med barnet?

  10.07.2017 | Kapittel

  ...den tette fysiske kontakten. Hvis den voksne prøver å styre barnets hender og bevegelsesmønster slik at det hemmer egenkontroll og initiativ. I verste fall kan det bidra til utrygghet. Hvis den voksne ikke ...
 • Tiltak for å redusere bakgrunnsstøy

  23.08.2023 | Kapittel

  Bakgrunnstøy kan medføre at et barn med både nedsatt syn og hørsel får reduserte muligheter til å oppfatte tale eller viktige omverdenslyder. Det kan også forstyrre oppmerksomheten til et barn som bruker ...
 • Overgang til skole

  23.08.2023 | Kapittel

  ...opplæring til rektor, kontaktlærer, spesialpedagog, assistent og andre aktuelle ansatte i skolen, slik at kompetansen er til stede når eleven starter på skolen. Denne opplæringen må skje i god tid. Barnet ...