Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1791 - 1800 av 2126 treff.

 • Kartlegging

  15.06.2022 | Kapittel

  ...tilrettelegging. For å kunne tilrettelegge på en god måte er det viktig å kartlegge. “Har du møtt en elev med ADHD, har du møtt en. Ingen er like”.  En grundig og presis kartlegging av barnets/elevens sterke ...
 • JAWS

  10.09.2019 | Kapittel

  JAWS-kommandoer når du er i en tabell Slå på tabellesemodus (talen sier tabell-lag):Ins+Mellomrom, t Leser første celle i kolonnen:Alt+1 Leser første celle i raden:Alt+5 Skrur av tabellesemodus når du er ferdig ...
 • Tilpasning av afasitest til norsk

  10.05.2017 | Artikkel

  ...nederlandsk. Internasjonalt samarbeid Arbeidet med å tilpasse CAT til alle disse språkene på en slik måte at de ulike versjonene av testen blir direkte sammenlignbare, har foregått innenfor rammene av COST-nettverket ...
 • Utredning av ADHD, Tourettes syndrom, OCD og autismespekterforstyrrelser

  28.03.2022 | Artikkel

  ...spesialisthelsetjenesten og Statped involvert. Et godt samarbeid og en god ansvarsfordeling er helt vesentlig for at brukeren og barnehagen/skolen skal få god hjelp. Statped  kan bistå med spesialpedagogisk kartlegging ...
 • Digital lese- og skrivestøtte

  08.09.2017 | Artikkel

  ...tilrettelegging i skolen. Tilretteleggingen skal bedre lese- og skriveferdigheter og kompensere for vansker slik at disse ikke hindrer læring. Temaside om digital lese- og skrivestøtte Kompensere for vanskene Digitale ...
 • Nordsamisk fonemtest

  27.10.2021 | Kartleggingsmateriell

  ...kan brukes i både barnehage og på skolen.     Kartleggingsprøven er organisert etter kategorier, slik at barnet enklere skal oppfatte ordet. For eksempel kommer dyr først i kartleggingsprøven. Videre er testordene ...
 • Lek

  13.06.2022 | Kapittel

  ...og en metode. Lekens egenverdi for barnet gjør at barnehagen og skolen må være opptatt av å skape muligheter for lek. Lekens potensial for læring gjør at den må få form og innhold som styrker barnets forståelse ...
 • Practical Information

  25.03.2022 | Artikkel

  ...the screen and the streaming window will appear. Streaming will begin at 09:15 AM, and the conference will start automatically at 9:30 AM  The seminar language is English, but all presentations will be ...
 • Stemmevansker hos barn

  15.02.2022 | Kapittel

  ...gradvis og kan bli en del av barnets personlighet og identitet. En del barn opplever at de blir slitne av å snakke, og at stemmevansken gjør det vanskelig å bli hørt i lek og i klasserommet. For barn som ...
 • PAS-symbolsystemet

  17.02.2017 | Bok/hefte

  PAS- læremiddel for utvikling av bevissthet om språklyder for barn med språkvansker. Å forstå at ord kan deles opp i mindre enheter er en grunnleggende ferdighet for å lære å lese.  Mange barn med språkvansker ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!