Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1831 - 1840 av 2131 treff.

 • Barn med nedsatt hørsel

  17.06.2019 | Bok/hefte

  Læring i fellesskap Hvordan kan vi sørge for at barn med nedsatt hørsel er del av et inkluderende fellesskap, i familien, i barnehagen og i skolen? Dette er stadig aktuelle spørsmål i norsk barnehage og ...
 • Barn som pårørende ved afasi – ideer til aktiviteter

  18.08.2022 | Kapittel

  ...ikke bare én person, men en hel familie. Barn er en gruppe av pårørende som ofte blir oversett. Det at en kjent og trygg voksen brått forandrer seg, og ikke kan snakke, kommunisere og forklare seg språklig ...
 • Setninger

  24.06.2022 | Kapittel

  Last ned forandre på setningene slik at…pdf Last ned fullfør setningen.pdf Last ned fyll ut setningene 1.pdf Last ned fyll ut setningene 2.pdf Last ned fyll ut setningene 3.pdf Last ned fyll ut setningene ...
 • Associations between lesion size, lesion location and aphasia in acute stroke

  03.02.2022 | Artikkel

  Norsk Grunntest for Afasi ble brukt for å kartlegge afasi i akuttfasen. Resultatene fra studien viser at skadevolum er sterkt assosiert med graden av afasi i akuttfasen. Skader i Brocas område, insula, superior ...
 • Hjernerystelse - akutte tiltak og tilrettelegging i barnehage og skole

  03.02.2022 | Artikkel

  ...årene (Caroll mfl., 2004; Karr, Areshenkoff & Garcia-Barrera, 2013; Sharp & Jenkins, 2015) har pekt på at en hjernerystelse kan være langt mer komplekst for det enkelte individ enn hva man antok for kun få ...
 • Jeg Vet

  29.08.2019 | Artikkel

  Askheim fra Statped har bidratt i arbeidet. Dette er et aktuelt tema for barn med spesielle behov. For at utbyttet av undervisningsprosjektet blir så godt som mulig, er det viktig å sørge for god kunnskap ...
 • Små blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle

  21.02.2019 | Bok/hefte

  ...på visuell imitasjon, og det gir tema for seende barns lek. Blinde barn trenger tilrettelegging slik at de kan oppleve gleden i å leke med jevnaldrende. Bente Corneliussen og  Torill Skjærseth Statped ...
 • Tidlig språkkartlegging, til barnets beste?

  01.02.2019 | Artikkel

  ...ideologiske motsetninger. Det er uheldig for både praksisfeltet og den faglige utviklingen i  barnespråkfeltet at denne debatten får være så polarisert. Tidlig språkkartlegging er et komplekst fenomen og i praktisk ...
 • Ungdomsskolen neste

  15.10.2018 | Kapittel

  ...dager begynner Andrea på ungdomsskolen, og vi må slippe henne videre. – Sårt for oss, men godt å se at Andrea er klar. Hun gleder seg og forteller oss det i snakkeboka. Vi har forberedt overgangen til ungdomsskolen ...
 • Små barn med synssvekkelser i en digital verden

  17.12.2018 | Artikkel

  ...verden. Oppdatert kunnskap om teknologien barna benytter er nødvendig for å kunne gi veiledning slik at barna får den nødvendige digitale kompetansen. Artikkelen er publisert i Spesialpedagogikk nr. 4/2017 ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!