Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1841 - 1850 av 2131 treff.

 • Små barn med synssvekkelser i en digital verden

  17.12.2018 | Artikkel

  ...verden. Oppdatert kunnskap om teknologien barna benytter er nødvendig for å kunne gi veiledning slik at barna får den nødvendige digitale kompetansen. Artikkelen er publisert i Spesialpedagogikk nr. 4/2017 ...
 • Om spisevansker

  23.05.2017 | Kapittel

  ...helsemessige eller ernæringsmessige hensyn. For noen barn er imidlertid vanskene såpass omfattende at barna trenger utredning og veiledning av eksperter. Spiseteamet på Rikshospitalet eller den lokale ...
 • Brukergruppe

  23.08.2017 | Kapittel

  ...for å beskrive gruppen som har svært store funksjonsnedsettelser og en så omfattende kognitiv svikt at de faller inn under diagnosene dyp eller alvorlig utviklingshemning. Dette er ofte kombinert med omfattende ...
 • Sosiale script

  14.06.2017 | Artikkel

  Eksempel: Vikartime - Script med få elementer Janne er vikaren. Hun har skjærende stemme. Hun vil at vi skal jobbe raskere. Hun maser. Vikartime - Utvidet script Vi har vikar når læreren vår ikke kan ...
 • Vedlegg til søknader

  10.08.2021 | Tjeneste

  For å sikre god og rask saksbehandling i Statped er det avgjørende at søknader om individbaserte tjenester fra pedagogisk-psykologisk tjeneste har en del dokumentasjon. Her er en oversikt over dokumentasjonen ...
 • Lett tilgjengelig ASK-opplæring

  06.12.2019 | Artikkel

  PPT-rådgiver i PP-tjenesten i Stavanger. Der har Næsheim ASK som sitt arbeidsområde. Han opplever at ASK-kompetansen varierer i skole og barnehage. – Det er ikke lett å spre ASK-kompetansen, enkelte plasser ...
 • Sosial fungering

  10.02.2020 | Kapittel

  «sosiale koder» Barnet kan ha fått språkvansker som gjøre sosiale situasjoner utfordrende Sørge for at barnet ikke er for sliten Forutsigbarhet og rutiner er viktig Gi omsorg og sørge for å berolige barnet ...
 • Oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse

  10.02.2020 | Kapittel

  Barnet kan bli lettere forstyrret av støy, lys etc. Evne til ny innlæring kan være nedsatt Sørg for at barnet ikke er for slitent. Det kan være lettere å konsentrere seg i et eget rom og med færre forstyrrelser ...
 • Hva er ADHD?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...ganger så mange gutter som diagnostiseres. Dette betyr ikke nødvendigvis at det er færre jenter som har ADHD, men forskning tyder på at det kan være vanskeligere å fange opp jentene. De har ofte en annen uttrykksform ...
 • Hva er multifunksjonshemming?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...er skreddersydd til den enkeltes forutsetninger og behov. Det fysiske miljøet må bli utformet slik at det er mulig å drive aktiviteter som fremmer læring, trivsel og helse.  Mål Utdanningsdirektoratets ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!