Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1851 - 1860 av 2131 treff.

 • Norsk tegnspråk - en grunnbok

  12.05.2020 | Bok/hefte

  ...gir også et innblikk i språkets historie og utbredelse, i tospråklighet og opplæringsrettigheter. For at sammenligning med andre språk skal bli lettest mulig, presenterer forfatteren et allment språkvitenskapelig ...
 • Ploppeark til bruk i punktskriftopplæringen

  23.06.2021 | Konkret materiell

  ...skrivetastene. Ved å trykke ned boblene lager eleven bokstavtegnet. Boblene kan trykkes opp igjen slik at arket kan brukes på nytt. Ploppearket med punktskriftcella kan brukes for å lære hvilke punkter i punktcella ...
 • Barn som pårørende ved afasi: ideer til aktiviteter

  03.02.2016 | Bok/hefte

  Barn er en gruppe av pårørende som ofte blir oversett. Det at en kjent og trygg voksen brått forandrer seg, og ikke kan snakke, kommunisere og forklare seg språklig på samme måte som før er naturligvis ...
 • Å se ved bevegelse

  22.02.2015 | Bok/hefte

  Jeremiassen, har siden 1970-tallet jobbet med barn med synshemninger. - Blinde barn trenger oppfølging slik at de ikke blir passive.  Da jeg startet å jobbe med svaksynte barn på 1970-tallet var det mange skolestartere som ...
 • Tilpassede spill

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...mestringsmuligheter som ellers sjelden erfares. Det er et viktig  aspekt ved utformingen av tilpassede spill at de skal gi positive mestringsopplevelser. Dette heftet tar for seg tilpassede spill som pedagogisk ...
 • Test i matematikk

  23.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...matematikkvansker, for å avdekke hvor disse ligger. Den må gjennomføres av vedkommende elevs lærer e.l., slik at testeren kan følge med i hvordan eleven løser oppgavene. Den er ikke relatert til læringsmål, alder ...
 • Eating together is an act of love: Mealtimes and inclusion

  03.05.2016 | Artikkel

  ...anledning til alt dette. Ved å bruke ordet samspising ønsker Ena Caterina Heimdahl å lede oppmerksomhet mot at et godt måltid er å inngå i en felles meningsskapende handling. Hun har valgt å vektlegge de kommunikative ...
 • La meg se hva hun sier

  29.03.2016 | Bok/hefte

  ...er avhengig av måten vedkommende blir møtt og forstått. Oppgaven tar opp hjelpernes rolle: I og med at ikke alle faggrupper har kompetanse om grunnleggende kommunikative ferdigheter, er det spesielt nødvendig ...
 • Beskyttelsesteknikker

  05.12.2013

  ...samlet og håndbaken vendt utover. Hånden og armen skal dekke hele kroppens bredde.   Vær oppmerksom på at barn kan ha problemer med å skjønne hensikten med beskyttelsesteknikker. De vil heller bruke hendene ...
 • Kartlegging av «Triggere» - tvang, tics, raseri, sinne

  06.06.2016 | Veileder

  ...knyttet opp til eksempelvis tics, tvang, angst, opposisjonell atferd m.m. Dersom skolen har mistanke om at eleven sliter med denne type problematikk, bør skolen ta kontakt med sakkyndige instanser. Veilederen ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!