Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1861 - 1870 av 2126 treff.

 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...kulturell bakgrunn. Veilederen for spesialundervisning påpeker at alle elever i skolen skal tilhøre en basisgruppe/klasse, og delta så mye av skoletiden at deres behov for sosial tilhørighet og stabilitet blir ...
 • Barn med nedsatt hørsel

  17.06.2019 | Bok/hefte

  Læring i fellesskap Hvordan kan vi sørge for at barn med nedsatt hørsel er del av et inkluderende fellesskap, i familien, i barnehagen og i skolen? Dette er stadig aktuelle spørsmål i norsk barnehage og ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...er en positiv konsekvens av å være få voksne som har med barnet å gjøre. I følgende videoer ser vi at jeg hadde god tid til å dvele ved det hun var opptatt av. Det var ingen andre som ventet på oss, derfor ...
 • Stammebehandling – hva hjelper hvem?

  02.06.2017 | Prosjekt

  ...totalt 10 timer. Deltakerne var voksne personer med stamming i alderen 21-61 år. Majoriteten uttrykte at mål for behandlingen var å få kontroll over stammingen og å oppnå en mer flytende og uanstrengt tale ...
 • Småbarn med utviklingsvansker utsettes for gjentatte krenkelser og erting

  02.02.2022 | Prosjekt

  ...vansker er særlig utsatt, og det er store forskjeller ut fra hva slags vansker barnet har. Studien viser at barn med stabile vansker er mer utsatt sammenlignet med barn med milde vansker eller barn som strever ...
 • Hvem har bruk for universell utforming?

  01.10.2020 | Artikkel

  ...nødvendige for noen, er gode for alle. Strategien universell utforming er god samfunnsøkonomi i og med at den reduserer behovet for særløsninger eller spesielle tilpasninger. Nedsatt hørsel kan gjøre det vanskelig ...
 • Opplevelser som teller

  27.01.2016 | DVD

  ...barnehagen. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter kan barnehagen legge til rette for at barns første erfaring med matematikk blir en positiv opplevelse. «Opplevelser som teller» er en film ...
 • En annen vei - om opplæring av elever med traumatisk hjerneskade

  02.02.2016 | DVD

  ...bagatellisert, slik at riktige tiltak kommer seint i gang. Om vanskene oppstår seinere i forløpet kan det også være vanskelig å se sammenhengen med en tidligere skade. Det er også en risiko for at problemene blir ...
 • Venner for livet

  23.02.2016 | Bok/hefte

  «Arbeidshefte for Ingebjørg» har hun skrevet med pen og jevn løkkeskrift. Ingen har fått mistanke. Ingen aner at her skriver hun ned ting som kan være viktig, for eksempel hvis det blir begått et drap på døveskolen ...
 • Synstap og digitale ferdigheter

  10.06.2016 | Artikkel

  Kunnskapsløftet. Se veileder om å nå kompetansemålene for elever med synsvansker.  Det er flere grunner til at elever med synshemning elever trenger gode digitale ferdigheter.  Å bruke hjelpemidler krever høy digital ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!