Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1891 - 1900 av 2131 treff.

 • Inkludering og deltakelse i ordinær opplæring

  12.03.2019 | Bok/hefte

  Et sentralt mål i norsk skole er inkludering, som innebærer at også elever med spesialpedagogiske behov skal kunne delta mest mulig i et faglig og meningsfullt klassefellesskap. Det kan være til dels store ...
 • Hva læreren til bimodalt tospråklige elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...forkunnskap og «tette igjen hull» i begrepsapparat bruker ekstra ressurser til å lage mindre grupper slik at undervisning kan tilrettelegges inne i et og samme klasserom samarbeider tett med en eventuell tolk ...
 • Repetere og forstå

  08.06.2018 | Kapittel

  ...meir systematikk i treninga, seier Fuglerud. Utprøvingane på Grorud og i Drammen har vore så lovande at forskarane no ønsker å forske vidare på bruk av robot i språktrening. Tekst: Ragnhild Thornam / Foto: ...
 • Å skrive

  03.09.2018 | Kapittel

  ...enten punktskrifttastatur eller et vanlig tastatur. I begynneropplæringen i punktskrift er det naturlig at eleven bruker manuell punktskriftmaskin. Etter hvert som datateknisk utstyr introduseres, bør de fleste ...
 • Lese ved å lytte

  16.06.2016 | Artikkel

  ...mer lydbøker etter hvert som lesemengden i skolefagene øker på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. For at lydbøker skal bli effektive, må eleven klare å finne fram til rett sted i boken. Eleven trenger derfor ...
 • Utredning før diagnostisering og identifisering av døvblindhet

  17.06.2016 | Tjeneste

  ...hjelpemidler og pedagogisk tilnærming. Noen barn, unge og voksne har en så alvorlig grad av kombinert sansetap at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre, og berøringssansen må benyttes i tillegg ...
 • Kartlegging og tiltak om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  18.06.2016 | Tjeneste

  Betjene eventuelle kommunikasjonsmidler Hvordan hjelpe miljøet rundt eleven med behov for ASK slik at hun/han raskest mulig kommer i gang med å bruke sin ASK-løsning ...
 • Organisere undervisningen

  14.06.2016 | Artikkel

  ...synsvansken. Regning inngår i fag generelt og matematikk spesielt. Tolærer-system Statped anbefaler ofte at skolen benytter to lærere i undervisningen. Tolærersystem gir rom for å organisere undervisningen etter ...
 • Friminutt

  06.05.2021 | Kapittel

  ...blir det lettere å oppfatte tale.  Bruk lekegrupper for å styrke deltakelse. Forskyv friminutt slik at det ikke er så mange i skolegården samtidig. Utnytt muligheter for sosiale tiltak. Den voksnes rolle ...
 • Elevens språkvansker – hva kan være årsakene?

  02.09.2022 | Kapittel

  Tilleggsvansker både ved lite erfaringer og utviklingsmessige språkforstyrrelser kan være faglige vansker, at eleven misforstår, ikke husker beskjeder eller er passiv faglig og sosialt. Det er viktig å vurdere ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!