Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1911 - 1920 av 2126 treff.

 • 6-16 jahkásaččaid giella

  27.02.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...testresultater. Språk 6-16 bygger på en antagelse om at det er nær sammenheng mellom begrensninger i verbalt arbeidsminne og barns vokabularutvikling. Videre antar en at barns utvikling av fonologisk bevissthet, ...
 • Tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...å tilrettelegge for optimalisering av bruk av restsyn. Hvordan man får tjenesten? Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individbaserte ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  Språkmiljø  Barn med nedsett høyrsel er avhengige av at miljøet, og menneska rundt dei, har forståing for og tek omsyn til føresetnadene deira. Kommunikasjonen som går føre seg, skal vere tilgjengeleg ...
 • Måleinstrument ved stemmevansker, Voice Handicap Index (VHI) på norsk

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...høy Cronbach alfa med totalskåre henholdsvis 0,93 og 0,94 for kontroller og pasienter. Dette betyr at testen viser godt indre samsvar. Spørsmål om grad av egenopplevd stemmevanske, der informantene skulle ...
 • Når tall blir tull

  27.01.2016 | DVD

  Dyskalkuli er blitt den oversette diagnosen. Forskning viser at utredning og tiltak kan redusere omfanget av problemene i betydelig grad. Dette betyr at det å komme raskt i gang med hjelp er viktig. I denne filmen ...
 • Kartlegge synsfunksjon

  10.06.2016 | Artikkel

  ...jonen hos barn, unge og voksne med ulike synsvansker. En øyelege må først ha undersøkt synet, slik at Statped kan bruke de medisinske opplysningene i kartleggingen. Når vi kartlegger synsfunksjonen, undersøker ...
 • Strakstilbud ved ervervet hjerneskade

  19.06.2016 | Tjeneste

  Statped har et strakstilbud der rådgivere gir informasjon kort tid etter at skaden har oppstått. Rådene kan ha betydning for utvikling og trivsel i en tidlig fase. Målgruppe Bruker, foreldre og lokale ...
 • Studenter med ADHD og Asperger syndrom

  12.09.2016 | Veileder

  ...relevant kunnskap til rådgivere i videregående skole, slik at de kan bistå studentene med veiledning i overgangen til høyere utdanning, og sikre at studentene tar tidlig kontakt vedrørende sine behov. Studenter ...
 • Kjønnsinkongruens, stemme og kommunikasjon

  15.02.2022 | Kapittel

  ...viktig del av dette. Hvordan kan logopeder bidra?  Kjønnsinkongruens er en vedvarende opplevelse av at det kjønnet som personen blir tilskrevet ved fødselen ikke samsvarer med kjønnsidentiteten. Personer ...
 • Keynote Diane Wormsley

  20.04.2020 | Artikkel

  Wormsley is currently retired from her position as Endowed Professor at North Carolina Central University and is an Adjunct Professor at the University of Pittsburgh, Department of Instruction and Learning ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!