Til hovedinnhold
Viser 1931–1940 av 2345 treff.
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes

  05.12.2016 | Kapittel

  ...flere av personalet engasjerer seg i «følelsestimene» og i barnets arbeid med følelser. Vår erfaring er at det å være den eneste i personalet som befatter seg med disse samtalene, lett gir en opplevelse av ...
 • Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

  31.01.2019 | Artikkel

  ...for språkvansker hos enspråklige, norske førskolebarn. Samlet sett presenteres empirisk støtte for at førskolebarns språklige ferdigheter kan beskrives ved hjelp av en modell med en enhetlig, generell ...
 • Veien videre

  25.01.2018 | Kapittel

  ...gode for eleven, videreføres og videreutvikles. Evaluer og vurder hvilke endringer som bør gjøres for at eleven skal få utvikle seg videre og få utnyttet sitt potensiale. Spør eleven hva han selv mener. Fortsett ...
 • Utforsk betydningen av håndform

  06.03.2023 | Kapittel

  ...diskutere og skrive ned eller fortelle om hva de finner.  Lag vitser der man bruker feil håndform slik at utsagnet får feil betydning. Oversett setninger/tekster fra norsk til norsk tegnspråk, for så å si ...
 • Kartlegging

  16.03.2023 | Kapittel

  ...ordforråd i starten om personen er på et tidlig kommunikativt nivå. Løsningen må også kunne tilpasses slik at man ligger noen steg foran og kan utvide for språklig utvikling. De fleste kommunikasjonsmidler har ...
 • Organisering ved ballspill

  17.08.2023 | Kapittel

  ...syn blir værende på stasjonen med styrketrening. Alternativt kan klassen deles i fire grupper slik at eleven kan veksle mellom to ulike aktiviteter. ballspill ...
 • Ved ervervet hjerneskade

  31.08.2023 | Kapittel

  Strakstilbudet består av informasjonssamtaler og rådgivning, kort tid etter at skaden har oppstått. Samtalene tar utgangspunkt i brukerens situasjon og behov knyttet til spesialpedagogisk hjelp, barnehagehverdag ...
 • Lydbokavspiller

  02.10.2023 | Kapittel

  ...digitale enheter eller med en lydbokspiller.  Det finnes ulike typer lydbokspillere. Noen er så små at de får plass i bukselomma, mens andre er større bordmodeller. Lydbokspilleren har knapper som gjør ...
 • Mobil og nettbrett

  02.10.2023 | Kapittel

  ...tekst til å forstørre det som er på skjermen med innebygget skjermleser Det er likevel viktig å forstå at smartteknologi ikke alltid kan erstatte synstekniske hjelpemidler. Mobil og nettbrett regnes av NAV ...
 • Mobilitetsstokk

  01.09.2023 | Kapittel

  ...hvite overflaten fungerer også som refleks i mørket. De fleste mobilitetsstokker er sammenleggbare slik at de tar mindre plass når de ikke er i bruk. Mobilitetsstokkens lengde skal minimum gå fra underlaget ...