Til hovedinnhold
Viser 1951–1960 av 2345 treff.
 • Epilepsi

  07.02.2023 | Kapittel

  ...aktivitet store deler av dagen. Dette kan for eksempel mistolkes som uoppmerksomhet. Undersøkelser viser at 40% av barn med utviklingshemming har epilepsi, tallet for voksne er 20%. Epilepsi må håndteres på ...
 • Overgang mellom barneskole og ungdomsskole

  07.07.2020 | Kapittel

  ASF, bør få beskjed om dette så tidlig som mulig, og starte planleggingen i god tid. Det er viktig at gode metoder og tiltak som har fungert godt videreføres også på ungdomstrinnet. Det bør lages en overgangsplan ...
 • Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

  27.06.2017 | Artikkel

  Ruteopplysninger på http://www.177-agder.no/, der busstoppet ved universitetet har benevnelsen Spicheren UiA. Merk at nå er også studieretningene for klassisk og rytmisk musikk (det tidligere Musikkonservatoriet) lokalisert ...
 • Oversikt over språknivåene

  08.06.2016 | Artikkel

  ...bruk av –te (spiste), samt substantiv –en, -a, -et (bilen/ dokka/huset). Setninger vil utvides slik at barnet ditt vil kunne stille spørsmål (hva er det?) og bruke nektende setninger (vil ikke/ kan ikke) ...
 • Dialog

  06.05.2021 | Kapittel

  ...taleoppfattelse Vis interesse for innholdet i det som sies Gjenta korrekt ved språklige forvekslinger, slik at forvekslingen oppdages og korrigeres av barnet eller eleven ...
 • ADHD og laget rundt eleven

  15.06.2022 | Kapittel

  ...rundt, kreves det god koordinering og samhandling partene imellom. Tverrfaglig samarbeid skal bidra til at alle barn og elever opplever et godt og inkluderende læringsmiljø.  Eleven skal høres og lyttes til ...
 • Hva er kompetanseløftet?

  07.07.2021 | Kapittel

  Kompetanseløftet bidrar til at kommuner og fylkeskommuner får tilstrekkelig kompetanse til å gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle barn og elever, også de som har behov for særskilt ...
 • KORT OM partiene på Stortinget i perioden 2017 - 2021

  30.08.2021 | Nettressurs

  ...parti er, og hvordan vi fordeler partier langs en politisk akse.  Sentralt i faget samfunnskunnskap er at elevene skal utvikle seg som engasjerte og kritisk tenkende deltakere i samfunnet. Med KORT OM partiene ...
 • Valgplate

  19.10.2021 | Konkret materiell

  ...remse med borrelås. På de lange og korte planene festes de taktile symbolene etter hverandre, slik at de viser rekkefølge på aktivitetene. På valgplaten plasseres de taktile symbolene uavhengig av rekkefølge ...
 • Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder

  15.12.2016 | Veileder

  ...ramme om metodiske tiltak i spesialpedagogisk lese- og skriveopplæring. Hensikten med veilederen er at helhetslesing som arbeidsmåte skal bli et enda bedre hjelpemiddel for lærere som underviser barn og ...