Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1961 - 1970 av 2126 treff.

 • Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn

  16.03.2021 | Bok/hefte

  ...viktig og nødvendig for å skape et inkluderende læringsmiljø. Studien til Ann-Elise Kristoffersen viser at det er flere forhold som er med på å skape gode vilkår for samhandling mellom hørselshemmede og hørende ...
 • Ung virkelighet (Film om «annerledeshet»)

  27.01.2016 | DVD

  I filmen møter vi Malene (19), Jørgen (17), Elise (16) og Jostein (18). Malene har ADHD. Det betyr at hun møter fordommer fra folk som ikke tror hun kan. – Jeg har jo en enorm energi og kan stå på mer ...
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  Her angis at i rom i publikumsbygning (offentlige bygg) der høyttaleranlegg er montert for kontakt med publikum, skal det i tillegg være et teleslyngeanlegg. Det angis også i veiledningen at det i byggverk ...
 • Grunnleggende ferdigheter i grunnskolen

  21.11.2022 | Artikkel

  ...ferdigheter også i tegnspråk avgjørende for læring i alle fag. Samtidig er det en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse. Med utgangspunkt i opplæringsloven § 2-6 har Utdanningsdirektoratet ...
 • Guttestreker

  22.05.2019 | Nettressurs

  Torkil Pettersen forteller om sin tid på Trondheim offentlige skole for døve.  Historiene bærer preg av at det er to gutter som har hatt livlig fantasi og funnet på mye sprell, men historiene handler også om ...
 • Sammen for elevers psykososiale miljø

  14.01.2019 | Bok/hefte

  har forfatterne tatt utgangspunkt i to elevgrupper; barn med ADHD og barn med epilepsi. Tanken er at disse elevgruppen både berører og blir berørt av det psykososiale miljøet, noe som gjør kunnskap om ...
 • Tospråklige eventyr; Norsk tegnspråk og norsk

  10.08.2017 | Nettressurs

  ...blant ulike norske dialekter. Det er også en versjon der eventyrene er linket til skriftlig tekst. Ved at norsk tegnspråk og norsk tale uttrykkes på ulike måter, kan eventyrene fortelles på to språk - samtidig ...
 • Laget rundt barnet/ tverrfaglig samarbeid

  21.01.2020 | Artikkel

  ...og øke sjansen for å nå målene i rehabiliteringen. Et godt tverrfaglig samarbeid kan også bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring. Instansene innen opplæring er: Barnehage Skole PPT (kommunalt ...
 • Dysleksi og universell utforming

  08.06.2016 | Artikkel

  ...utforming vil si å gjøre noe tilgjengelig for alle. Det betyr å forme produkter og omgivelser slik at alle kan bruke de. Elever med dysleksi vil ha stor nytte av universell utforming. De som strever med ...
 • Fokus på tidlig innsats

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...resultat av dette. Det kan være svært verdifullt å avdekke vansker og fange opp disse barna tidlig, slik at kompenserende og forebyggende tiltak kan settes inn tidligst mulig.  Målgruppe for læringsressursen ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!