Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1971 - 1980 av 2126 treff.

 • Barn og unge som har fått alvorlig bevissthetsforstyrrelse (DOC) etter traumatisk hjerneskade (TBI)

  31.10.2016 | Artikkel

  ...og holdninger er nødvendig for å skape et godt rehabiliterings- og opplæringsmiljø i kommunen slik at elever med DOC kan oppleve deltagelse, mening og sammenheng i sine liv. Det er utfordrende å få til ...
 • Afasi på mange språk: En deskriptiv kasusstudie

  20.02.2020 | Artikkel

   Artikkelen beskriver hvordan afasien arter seg hos en 59 år gammel, firespråklig kvinne sju måneder etter at hun fikk hjerneslag. Forfatterne bruker ulike typer kartleggingsverktøy for å få et bilde av vanskene ...
 • Et analytisk blikk på inkludering

  22.05.2019 | Bok/hefte

  ...som kan være særlig egnet i møte med inkludering som tema. Gjennom dette vil vi også argumentere for at veiledning med fokus på de voksnes forståelse av inkludering, kan være av generell pedagogisk interesse ...
 • The advantages of jointly considering first and second language vocabulary skills among emergent bilingual children

  24.06.2019 | Artikkel

  ...between the ranges of Norwegian vocabulary known by Norwegian monolinguals and by Norwegian L2 children. At the same time, when an additive, conceptual scoring approach (taking into account bilingual children’s ...
 • En suksesshistorie

  15.10.2018 | Kapittel

  ...videreutdanningen i ASK på høgskolen i Vestfold med lønnet permisjon fra skolen. Ragnhild presiserer at skolen ikke bare satser på én enkelt pedagog, men på hele teamet. Alle som jobber med ASK har fått ...
 • Felles oppmerksomhet

  17.03.2017 | Kapittel

  ...der som buffer å skyve den voksnes hånd bort og utforske videre alene å ta hånden sin bort og vise at hun ikke ønsker å utforske Den andre varianten er å «se» sammen ved å bruke hendene i stedet for øynene ...
 • Rollelek

  30.01.2018 | Kapittel

  ...for barnehagen Om barnet har særinteresser, kan lek som bygger på disse interessene, øke sjansen for at barnet blir motivert til læring og samspill. Når barn med autisme skal lære å leke med andre barn, ...
 • Grunnleggende ferdigheter for godt samspill

  30.01.2018 | Kapittel

  ...funksjonell måte. Noen er svært aktive og vandrer fra aktivitet til aktivitet, men forstår nødvendigvis ikke at de griper inn i og forstyrrer andres lek. Andre trekker seg tilbake og er innadvendte. Mange barn med ...
 • Fakta om ervervet hjerneskade

  23.01.2018 | Kapittel

  ...tilfredsstillende utbytte av skolens tilpassede opplæring, har rett til spesialundervisning. Det er viktig at PPT og skole har kompetanse om hodeskader og hvilke følger det får for opplæringen. Dette heftet er ...
 • Aspects of Learning for Individuals with JNCL or CLN 3 Disease

  31.10.2017 | Artikkel

  ...hos JNCL blir beskrevet og sett i sammenheng med pedagogiske intervensjoner. Det blir argumentert for at pedagogisk intervensjon vil kunne bidra til økt livskvalitet for mennesker med JNCL. Juvenil Nevronal ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!