Til hovedinnhold
Viser 1981–1990 av 2347 treff.
 • Mine sirkler – Introduksjon

  17.12.2013

  ...diskusjonene omkring slike ting at ideen om å lage et sosialt "verdenskart" for henne, kom fram.  Man hadde lenge jobbet ukentlig med "KAT kassen", bl.a. ”mine sirkler”. Vi så at det var mulig å utvide bruken ...
 • Tilrettelegging for et godt språkmiljø

  04.08.2023 | Kapittel

  ...personer med språkvansker. Tiltakene vil kunne ha effekt for barn, unge og voksne med språkvansker ved at de indirekte avhjelper språkvanskene, ved blant annet å støtte underliggende evner og ferdigheter som ...
 • Video transcription Eliza Dain, Tereza Landra

  07.09.2023 | Artikkel

  Tactile Graphics at Strathmore Secondary School, Latvia's only specialized institution for visually impaired adapts all necessary learning materials for use of visually impaired students works at the methodological ...
 • Kommunikasjonsformer

  11.05.2023 | Kapittel

  ...kommunikasjonsformen og -kanal som de er vant til. For noen vil syns- og hørselstapene være så alvorlige at det medfører endring av kommunikasjonskanal og behov for å lære nye kommunikasjonsformer. Tegnspråk ...
 • TEACCH gir struktur og oversikt

  19.03.2022 | Kapittel

  ...ordbilder og borrelås slik at oppgaven kan tas vekk når den er gjennomført • remse med symboler som matcher forskjellige kurver. I kurvene skal det være oversiktlige oppgaver slik at eleven vet når den er ferdig ...
 • Video transcription Eliza Dain, Tereza Landra

  18.04.2021 | Artikkel

  Tactile Graphics at Strathmore Secondary School, Latvia's only specialized institution for visually impaired adapts all necessary learning materials for use of visually impaired students works at the methodological ...
 • Elevens forutsetninger

  28.09.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegge undervisningen i kroppsøving på en hensiktsmessig måte, er det viktig at læreren kjenner til elevens forutsetninger, og at eleven får en mulighet til å uttale seg om dette. Elever med synsnedsettelser ...
 • Syn

  11.05.2023 | Kapittel

  ...for å oppdage flere nyvinninger som gjelder hjernens funksjon. En normal synsutvikling er avhengig av at begge øynene brukes like mye og bryter lyset likt – altså lik brytende kraft i begge øyne. Dette skjer ...
 • Veileder til samtale om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

  05.12.2016 | Publikasjon

  ...på følelsene og til å gjøre det enklere å dvele ved dem og skille dem fra hverandre. Vår erfaring er at regelmessige samtaler om følelser ved bruk av symbolske gjenstander, kan hjelpe barn og unge med alvorlig ...
 • Læringsmål

  13.06.2022 | Kapittel

  ...gir eleven best mulig livskvalitet må tillegges stor vekt når mål blir valgt. Oppsummert kan vi si at et pensum for elever med multifunksjonshemming må være  individualisert  funksjonelt og aktivitetsbasert  ...