Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1981 - 1990 av 2131 treff.

 • Felles oppmerksomhet

  17.03.2017 | Kapittel

  ...der som buffer å skyve den voksnes hånd bort og utforske videre alene å ta hånden sin bort og vise at hun ikke ønsker å utforske Den andre varianten er å «se» sammen ved å bruke hendene i stedet for øynene ...
 • Rollelek

  30.01.2018 | Kapittel

  ...for barnehagen Om barnet har særinteresser, kan lek som bygger på disse interessene, øke sjansen for at barnet blir motivert til læring og samspill. Når barn med autisme skal lære å leke med andre barn, ...
 • Grunnleggende ferdigheter for godt samspill

  30.01.2018 | Kapittel

  ...funksjonell måte. Noen er svært aktive og vandrer fra aktivitet til aktivitet, men forstår nødvendigvis ikke at de griper inn i og forstyrrer andres lek. Andre trekker seg tilbake og er innadvendte. Mange barn med ...
 • Fakta om ervervet hjerneskade

  23.01.2018 | Kapittel

  ...tilfredsstillende utbytte av skolens tilpassede opplæring, har rett til spesialundervisning. Det er viktig at PPT og skole har kompetanse om hodeskader og hvilke følger det får for opplæringen. Dette heftet er ...
 • Aspects of Learning for Individuals with JNCL or CLN 3 Disease

  31.10.2017 | Artikkel

  ...hos JNCL blir beskrevet og sett i sammenheng med pedagogiske intervensjoner. Det blir argumentert for at pedagogisk intervensjon vil kunne bidra til økt livskvalitet for mennesker med JNCL. Juvenil Nevronal ...
 • Eksekutive funksjoner (EF)

  25.11.2016 | Artikkel

  ...løsninger Lek hvor man må planlegge strategier for eksempel fantasilek, kinasjakk Bruk av tankekart slik at eleven kan vise og tenke gjennom sine planer Det er mulig å trene opp de fleste del-ferdighetene i ...
 • Planlegging, struktur og organisering

  10.02.2020 | Kapittel

  ...aktivitet Barnet kan trenge hjelp til å planlegge lekser og aktiviteter Strukturere læringsstoffet slik at det blir tydelig for eleven Trekk ut viktige poenger i lærestoffet for eleven Etabler faste rutiner ...
 • Rådgivning og veiledning om flerspråklighet og minoritetsspråklighet

  18.06.2016 | Tjeneste

  ...utnytte de erfaringer og språkferdigheter de har med seg Hvordan man får tjenesten Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner sender søknad til Statped om individbaserte ...
 • An Umbrella Review of Aphasia Intervention descriPtion In Research: the AsPIRE project

  07.04.2022 | Artikkel

  Nyere oversiktsstudier konkluderer med at afasiintervensjon er effektiv. Replikering og implementering krever imidlertid detaljert rapportering av intervensjon og en spesifikasjon av deltakerprofiler ...
 • Støtte i språk og kommunikasjon

  18.03.2022 | Kapittel

  ...tilsynelatende forstår alt. Noen barn og unge med autisme har så store vansker med språk- og kommunikasjon at de har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). De vil behøve ASK både for å forstå ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!