Til hovedinnhold
Viser 1991–2000 av 2345 treff.
 • Predictive Cluttering Inventory (PCI) - sjekkliste for løpsk tale

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...stede hos alle personer med løpsk tale, og vurderes som tilleggssymptomer.  Det er viktig å understreke at disse verktøyene ikke alene kan gi en diagnose, men sjekklistene PCI eller COCAF-4 er gode redskaper ...
 • Måleinstrument ved stemmevansker, Voice Handicap Index (VHI) på norsk

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...høy Cronbach alfa med totalskåre henholdsvis 0,93 og 0,94 for kontroller og pasienter. Dette betyr at testen viser godt indre samsvar. Spørsmål om grad av egenopplevd stemmevanske, der informantene skulle ...
 • Lek, lytt og lær

  04.03.2016 | DVD

  ...til barnet, må hjelpe til med denne utviklingen. Ved å legge forholdene til rette kan de bidra til at barnet gjennom hele sin hverdag er i et godt lydmiljø og har gode muligheter til å leke, lytte og lære ...
 • Informasjon om førstespråket/ morsmålet

  02.08.2023 | Kapittel

  ...alle de fire områdene. Skåringskriteriene er oppgitt i intervjuguiden. Utprøvingen av ALDeQ indikerer at informasjon fra del A, og dernest del A sammen med del B, gir mest nyttig klinisk informasjon i vurdering ...
 • Motorikk

  23.10.2023 | Kapittel

  ...muligheter til å fiksere blikket, kan eleven ha utfordringer i balanseaktiviteter. Det er likevel viktig at eleven får utfordret sin balanse. Ved behov kan eleven støtte seg til en vegg eller ledsageren. Det ...
 • Stress

  19.03.2022 | Kapittel

  Uavhengig av kognitiv fungering vil struktur, forutsigbarhet og oversikt være viktig for at elever med autismespekterforstyrrelse skal kunne delta i det sosiale og faglige fellesskapet. Dette innebærer ...
 • Trinn 2 Lek mellom det blinde barnet, ett seende barn og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  Trinnet stiller krav til at pedagogen har gode kunnskaper om lek. Hun må like å leke og holde orden, ha struktur og fleksibilitet i hvordan leken organiseres.  Pedagogens utfordring er å gå inn i leken ...
 • Kommunikasjonsformer

  11.05.2023 | Kapittel

  ...kommunikasjonsformen og -kanal som de er vant til. For noen vil syns- og hørselstapene være så alvorlige at det medfører endring av kommunikasjonskanal og behov for å lære nye kommunikasjonsformer. Tegnspråk ...
 • TEACCH gir struktur og oversikt

  19.03.2022 | Kapittel

  ...ordbilder og borrelås slik at oppgaven kan tas vekk når den er gjennomført • remse med symboler som matcher forskjellige kurver. I kurvene skal det være oversiktlige oppgaver slik at eleven vet når den er ferdig ...
 • Video transcription Eliza Dain, Tereza Landra

  18.04.2021 | Artikkel

  Tactile Graphics at Strathmore Secondary School, Latvia's only specialized institution for visually impaired adapts all necessary learning materials for use of visually impaired students works at the methodological ...