Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2001 - 2010 av 2126 treff.

 • Peer-Victimization of Young Children With Developmental and Behavioral Difficulties

  03.06.2019 | Artikkel

  ...rapportert av mor. Mor svarte også på om deres barn ble plaget eller mobbet av andre barn. Mødre som sa at deres barn ble mobbet eller plaget noen ganger eller ofte, ble inkludert i gruppen av barn som opplevde ...
 • Lære ord og omgrep

  08.06.2018 | Kapittel

  ...i barnehagane. Barnehagane ser på nye metodar som kan gjere treninga morosam og til ein leik, slik at barna synest det er gøy å øve på språk. I vinter har Ammerudgrenda barnehage vore med på eit prøveprosjekt ...
 • Sámi Sarepta 2

  26.04.2017 | App

  ...forutsetninger. Sarepta har både tekst, bilder og lyd. Programmet fungerer godt med samisk talesyntese slik at både bokstaver, ord og setninger blir lest med digital stemme. For elever med spesielle behov som eksempelvis ...
 • Plassering av elever

  20.06.2016 | Kapittel

  ...behov for et signalstøyforhold på minimum 6 desibel (dB) for å oppfatte alt som blir sagt. Det vil si at talen må være 6 dB sterkere enn bakgrunnsstøyen. Avhengig av alder har barn behov for et signalsstøyforhold ...
 • Utrede antatte eller påviste synsvansker

  17.06.2016 | Tjeneste

  ...fylkeskommuner sender søknad til Statped. Forarbeid før søknad En øyelege må først ha undersøkt synet slik at Statped kan bruke de medisinske opplysningene i utredningen.  Søknaden skal ha nødvendige vedlegg.
 • Digital kompetanse

  15.06.2016 | Artikkel

  Redskapskompetanse Redskapskompetanse handler om hvordan en mestrer en bestemt teknologi. Det vil si at brukeren må ha forståelse for verktøyet, for eksempel hvordan en datamaskin eller et program fungerer ...
 • SVANTE-N Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  Kartleggingen består av en perseptuell bedømming av artikulasjon og nasalitet. Materiellet er konstruert slik at man systematisk kan registrere artikulasjonsavvik og nasalitetsavvik i forhold til mållyd i ord, setninger ...
 • TRAS - observasjon av språk i daglig samspill

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...formidle betydningen av tidlig intervensjon, øke kunnskapen om barns språkutvikling, samt bidra til at barn som strever med sin språktilegnelse får adekvat hjelp på et tidlig stadium i utviklingen. Materiellet ...
 • Pyramide- og palmetesten, kartlegging av afasi

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...gester). I tillegg kan afasirammede ha problemer med å skrive og/eller lese på vanlig måte, til tross for at intelligens er den samme som før. Semantisk kunnskap. Testen undersøker afasirammedes tilgang til semantisk ...
 • Begrepslæring – en strukturert undervisningsmodell

  03.02.2016 | Veileder

  Det kan dreie seg om ord hentet fra barn og unges hverdag, fagplaner eller andre ord en gjerne vil at de skal forstå. Metoden vektlegger måling av effekten av undervisningen gjennom bruk av ordlister, ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!