Til hovedinnhold
Viser 2011–2020 av 2345 treff.
 • Sjekkliste til hjelp i observasjon av en skriveaktivitet

  31.05.2023 | Kapittel

  Personer med funksjonshemninger i ulik grad skriver ofte på alternative måter. Det kan for eksempel være at 'blyanten' deres er en kommunikasjonsenhet (ord- eller bokstavbasert), et alfabet på en øyepekeramme ...
 • Hørsel

  11.05.2023 | Kapittel

  For at vi skal høre, må øret og hjernen samarbeide. Man vet ikke alt om hvordan hjernen tolker lyd, men funksjonen i de ytre delene av hørselsorganet vet vi mer om. Et lydsignal gjennomgår flere forvandlinger ...
 • Myhre matematihkkakárten vuođđo- ja joatkkaskuvlii

  11.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...matematikk på nordsamisk, beregnet på barn og unge i grunnskolen og videregåendeskole. Prøven er laget slik at den kan benyttes i en hel gruppe eller individuelt i tilpasset undervisning. Mappen inneholder arbeidsark ...
 • Delta i samlingsstund

  30.01.2018 | Kapittel

  ...puter/matter, siden disse kan forskyve seg i «sirkelen» Barn som trenger mye tilrettelegging, kan synes at det er krevende å delta i en samlingsstund. Det er viktig å lære seg å være en del av en gruppe, men ...
 • Lulesamisk/Sørsamisk fonemtest

  22.01.2019 | Kartleggingsmateriell

  Ordene i testen er samlet slik at de skal dekke samiske konsonantfonemer i ordets begynnelse (initial posisjon), i midten (medial posisjon), og i slutten (final posisjon) slik at det kan teste ordets førstekonsonant ...
 • Tegnmester

  22.01.2019 | Nettressurs

  ...det 96 oppgaver som er bygd opp på denne måten. Tegnmester er en ressurs som kan inngå i arbeidet med at eleven skal lære bokstavtegn og bokstaver, samt hvordan bokstavtegn/bokstaver kan settes sammen og ...
 • Video transcription Anneke Blok

  18.04.2021 | Artikkel

  ...morning, or afternoon, my name is Anneke Blok. I am a rehabilitation therapist and I work in Amsterdam at Royal Dutch Visio Center of Expertise, for blind and partially sighted people. I'm going to tell you ...
 • Video transcription Christopher Kopel

  18.04.2021 | Artikkel

  ...happy to have the opportunity of presenting the results of my master thesis to you. I wrote my thesis at Graz University of Technology in Austria and completed it just a few months ago. And it is about accessible ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...peke på bildet og gjøre tegnet DRIKKE. Jenta fikk på denne måten et forhold til den lille boken, ved at det hver dag var en stor og tydelig tegning av noe hun var opptatt av. Jeg skrev selvfølgelig også ...
 • Å berøre barn som ikke ser

  17.03.2017 | Kapittel

  ...stor nytte av at en voksen tar på føttene sammen med dem, og sier navnet på kroppsdelen. Et annet eksempel: Et seende barn strekker fram hånden sin. Barnet kan se hånden, bevegelsen, at den voksne strekker ...