Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2021 - 2030 av 2131 treff.

 • Pyramide- og palmetesten, kartlegging av afasi

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...gester). I tillegg kan afasirammede ha problemer med å skrive og/eller lese på vanlig måte, til tross for at intelligens er den samme som før. Semantisk kunnskap. Testen undersøker afasirammedes tilgang til semantisk ...
 • Når barnet har nedsatt funksjonsevne

  27.01.2016 | DVD

  ...arbeider med familier med minoritetsbakgrunn. Takk til Khatereh, Josef og Koray og deres familier for at de var villige til å dele sine erfaringer. English In this film we meet three disabled children and ...
 • Asperger syndrom: Eksempelhefte Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...planlegge norskundervisingen i grunnskolen for elever med autisme og Asperger syndrom, på tross av at skolen har fått nytt læreplanverk. I tillegg beskrives også mange pedagogiske verktøy som kan være ...
 • Læring hos barn og unge med hørselshemming

  04.05.2016 | Bok/hefte

  ...fagfelleskapet på skolen og samarbeider godt med lærere og andre ansatte. Læringsmetoder Det er positivt at døve barnehagebarn har andre strategier enn sine hørende jevnaldrende når de begynner å skape tekster ...
 • Muligheter – utviklende og glade dager når eleven har multifunksjonshemming

  30.03.2016 | Artikkel

  ...bilde av engasjert pedagogisk personale og støtteapparat i ulikt organiserte skoletilbud. Vi håper at leseren sitter igjen med en større forståelse for barnehagens og skolens oppgave overfor denne viktige ...
 • Mobilitetsruter

  03.10.2013

  ...forretning eller bedrift lyden fra en vifte Kjennemerkene fungerer som markører for det som kommer, som at den synshemmede skal gå i en annen retning krysse en åpen plass strekke ut armen for å trykke på en ...
 • Dysleksi, oppdage vansken

  04.09.2017 | Artikkel

  ...stavinger og høre hva slags lyder et ord er satt sammen av) liten interesse for høytlesing og bokstaver at familiemedlemmer har lese- og skrivevansker Les mer om dysleksi og tilrettelegging i førskolealder ...
 • Hørseltap i voksen alder

  15.06.2016 | Artikkel

  ...vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være: Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter etter at et hørseltap har oppstått. Tilrettelegging for gode lytte- og kommunikasjonsforhold. Særlig behov for ...
 • Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen

  16.06.2016 | Artikkel

  ...samme strategiene som blinde, men må i tillegg lære å utnytte synet sitt på en god måte. Dette krever at det er voksne tilstede som kan «synstolke». En synstolk forklarer og formidler hva som skjer, hvem ...
 • Forelesninger om kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

  22.06.2016 | Tjeneste

  ...utgangspunktet har lav kulturlikhet og derfor høy risiko for ikke å utvikles videre. Det innebærer at spesifikke kommunikasjonsforhold og kommunikasjonsformer ses som variasjoner over grunnleggende og ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!