Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2031 - 2040 av 2131 treff.

 • Forelesninger om kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

  22.06.2016 | Tjeneste

  ...utgangspunktet har lav kulturlikhet og derfor høy risiko for ikke å utvikles videre. Det innebærer at spesifikke kommunikasjonsforhold og kommunikasjonsformer ses som variasjoner over grunnleggende og ...
 • Overgang mellom barnehage og skole ved løpsk tale

  23.06.2016 | Artikkel

  ...med løpsk tale har ofte ei kjensle av å vere annleis utan å forstå kvifor. Det kan opplevast vondt at andre sluttar å lytte eller ikkje forstår. For små barn kan dette fort føre til konfliktar eller vanskar ...
 • Nedsatt hørsel og overganger

  01.07.2016 | Artikkel

  ...kompetanse hos fagpersonale i barnehage og skole pedagogisk tilrettelegging  Felles for tiltakene er at de ofte krever langsiktig planlegging. Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barnetrinn ...
 • Nedsatt hørsel og tilrettelegging ved prøver og eksamen

  01.07.2016 | Artikkel

  ...skriftspråklige ferdigheter, ha behov støyskjerming etc. Eksamen og prøver må være tilrettelagt, slik at eleven kan få vist kunnskapene i faget. Eleven bør få anledning til å venne seg til tilretteleggingstiltakene ...
 • DIAS - testverktøy

  05.03.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...måle taleapraksiens alvorlighetsgrad. Verktøyet egner seg også for å evaluere effekten av tiltak, ved at man kan undersøke om de spesifikke symptomene ved gjentatt testing fortsatt er til stede. DIAS består ...
 • Korona – tegn i norsk tegnspråk

  23.03.2020 | Video

  ...på venstrehånda. Dugnad Begge hender som A-hånd med håndflatene inn beveges fremover to ganger slik at håndflatene vender ut.
 • PPTs systemrettede arbeid i barnehagen

  24.06.2019 | Bok/hefte

  ...eller spesialpedagogiske tiltak. Slike tiltak går under betegnelsen systemrettet arbeid. Boka viser at det ikke er en todeling mellom system- og individrettet arbeid. Forfatterne tar for seg PPTs systemrettede ...
 • Døvstum

  22.11.2016 | Artikkel

  ...argumenterte allerede i 1881 skriftlig for å få vekk det diskriminerende ordet «døvstum». Hun hadde registrert at det i 1876 ble holdt et foredrag av Mr. Ackers i vitenskapsakademiet i Gloucester – «Døv, men ikke ...
 • Tinnitus og øresus

  06.09.2016 | Artikkel

  ...opplæringssituasjoner ved å: skape gode lytteforhold redusere støy redusere uønskede stressituasjoner kontrollere at ønsket budskap er nådd fram og forstått samarbeide med helsevesenet. Mer informasjon Det forskes på ...
 • Språkløyper

  20.01.2017 | Nettressurs

  ...fagtekster, filmer, videoforelesninger, refleksjonsspørsmål, og oppgaver. Målgrupper Strategien har som mål at alle barn og elever sine språk-, lese- og skriveferdigheter blir styrket. God språk-, lese- og skriveopplæring ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!