Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2051 - 2060 av 2126 treff.

 • Støy fra uteområdet

  20.06.2016 | Kapittel

  ...mulig unngå å lufte i timene hvis det er støyende aktiviteter utenfor. Tiltak: Vinduer  For å hindre at støy trenger inn utenfra bør en først se på gummilistene rundt vinduene. Er disse gamle og bør skiftes ...
 • Lovverk

  06.04.2021 | Kapittel

  ...godt skolemiljø § 9 A-3. Nulltoleranse og førebyggjande arbeid § 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø § 9 A-5. Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som ...
 • Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

  11.11.2015 | Veileder

  ...medfødt døvblindhet.  Undertittelen på prosjektet har vært «From sensation to dialogue» som foreslår at kognisjon, referert til læring og viten, bør bli adressert i et vidt perspektiv som involverer disipliner ...
 • Rettigheter for barn med hørselsnedsettelse

  23.06.2016 | Artikkel

  ...som egner seg godt for å fremme språkutvikling hos barnet. Prioritet ved opptak Det anbefales ofte at barn med nedsatt hørsel får tilbud om barnehageplass. Barn med nedsatt funksjonsevne, som nedsatt hørsel ...
 • Fem sosiale ferdighetsområder

  18.03.2022 | Kapittel

  For å oppnå sosial kompetanse trenger man et sett av sosiale ferdigheter. For at man i skolesammenheng skal få felles forståelse av hva sosial kompetanse er, er det vanlig å ta utgangspunkt i fem ferdighetsområder ...
 • Taktile symboler og planer

  04.03.2016 | Veileder

  ...barn og unge som i tillegg har sammensatte vansker. Taktile symboler og planer er tredimensjonale slik at de kan oppfattes med hendene. Når planene og symbolene tilrettelegges ut ifra individuelle forutsetninger ...
 • Afasikafé

  28.06.2022 | Kapittel

  ...puslespill osv. Vi er to logopeder og en synspedagog som har ansvaret for kaféen, og vi mener selv at det totale tilbudet til voksne med språkvansker har blitt styrket med dette tiltaket. Vi får positive ...
 • About Tactile reading

  11.02.2021 | Artikkel

  ...countries. The program offered two keynote speakers, four plenary sessions and 37 parallel sessions. At the time being we are working on the evaluation report, which will be published later. 2024 The third ...
 • Slik jobber Statped med leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG)

  14.06.2021 | Artikkel

  ...flerregional behandlingstjeneste, og Statped har en rolle i begge disse. Litt forenklet kan det forklares slik at kirurgi og kontroller relatert til ansiktsvekst, tannforhold og hørsel finner sted på sykehusene, mens ...
 • Sarepta

  21.06.2016 | App

  ...forutsigbarhet for barnet. Programmet er bryterstyrt, er koblet til talesyntese og er  bygget opp slik at det gir en god struktur.  Ved hjelp av Sarepta vil man kunne fange barnets oppmerksomhet og dele opplevelser ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!