Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2061 - 2070 av 2126 treff.

 • Lære punktskrift

  19.06.2016 | Artikkel

  ...hver. Eleven plasserer pinner i hullene og former på den måten bokstavtegnet. Klossen er hengslet slik at den kan brettes ut og vise sammenhengen mellom punktskriftcella og punktskrifttastaturet. Ploppeark  ...
 • Svake språkferdigheter hos småbarn gir mer erting og mobbing

  13.09.2021 | Artikkel

  ...kollegaer undersøkte sammenhengen mellom språkvansker og mobbing mellom barn over tid. De fant blant annet at svake språkferdigheter målt allerede ved tre års alder viste økt sammenheng med erting og mobbing målt ...
 • Video transcription Dorine in t’ Veld

  18.04.2021 | Artikkel

  Structure Formulae Made Accessible. I'm Dorine in 't Veld, product manager tactile learning and reading at Dedicon in the Netherlands. Structure formulae can be written in a linear notation. But for more complex ...
 • Video transcription Ida Sødahl Utne, Hilde Havsjømoen, Oddvar Øyan, Maria Sandhaug

  18.04.2021 | Artikkel

  Sandhaug. I am the Project Manager for this project and I work as a Senior Advisor at the Department of Development and Research at Statped. Together with three of my colleagues, I will be talking to you about ...
 • Video transcription Sophie Blain

  18.04.2021 | Artikkel

  ...a snail when suddenly, they bump into each other. First, they look at each other surprised, and then loved, and loved. Since then, at each recess, they would observe ladybugs, leaves, stones. Nature has ...
 • Sammendrag

  19.02.2019 | Kapittel

  ...på visuell imitasjon, og det gir tema for seende barns lek. Blinde barn trenger tilrettelegging slik at de kan oppleve gleden i å leke med jevnaldrende.  Et blindt barn tar ikke initiativ til samlek før ...
 • Støy fra uteområdet

  20.06.2016 | Kapittel

  ...mulig unngå å lufte i timene hvis det er støyende aktiviteter utenfor. Tiltak: Vinduer  For å hindre at støy trenger inn utenfra bør en først se på gummilistene rundt vinduene. Er disse gamle og bør skiftes ...
 • Lovverk

  06.04.2021 | Kapittel

  ...godt skolemiljø § 9 A-3. Nulltoleranse og førebyggjande arbeid § 9 A-4. Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø § 9 A-5. Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som ...
 • Fem sosiale ferdighetsområder

  18.03.2022 | Kapittel

  For å oppnå sosial kompetanse trenger man et sett av sosiale ferdigheter. For at man i skolesammenheng skal få felles forståelse av hva sosial kompetanse er, er det vanlig å ta utgangspunkt i fem ferdighetsområder ...
 • Taktile symboler og planer

  04.03.2016 | Veileder

  ...barn og unge som i tillegg har sammensatte vansker. Taktile symboler og planer er tredimensjonale slik at de kan oppfattes med hendene. Når planene og symbolene tilrettelegges ut ifra individuelle forutsetninger ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!