Til hovedinnhold
Viser 2071–2080 av 2345 treff.
 • På skolen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...samspillet mer komplisert vil elevens vansker bli mer og mer tydelige. Dersom skolen får mistanke om at en elev har autismespekterforstyrrelser, skal skolen ta kontakt med PP-tjenesten. Skolen kan samtidig ...
 • Lang taktil plan

  19.10.2021 | Konkret materiell

  ...brukes som et hjelpemiddel for å fremme «Barnets stemme» (jfr. Barnekonvensjonen art. 3 og 12) slik at barnet deltar aktivt i kommunikasjon og samspill. De kan også brukes som en hjelp for å utvikle selvstendighet ...
 • Hverdagen hjemme og i barnehagen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...oftere slik at de automatiseres. Det er ulike måter å knyte skolisser på. Brukes ulike metoder for å lære barnet, blir det vanskelig å forstå hvordan det skal gjøres. Hjemmet er en viktig arena for at barnet ...
 • Følelsessamtaler i skolesammenheng

  04.05.2015 | Kapittel

  ...kunne ta imot læring. Samtalene kan gjerne legges inn i en helhetlig plan. Skoleeier har ansvar for at alle elever får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Gjennom det generelle prinsippet om tilpasset ...
 • Planlagte samtaler om følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...følelsessamtale. Samtalene kan fort bli så viktige for barna at det blir naturlig å sette dem på dagsorden flere ganger i uka. Vi har erfart at barn i perioder har hatt samtaler hver dag som avslutning på ...
 • Drivkraft hos blinde barn

  19.02.2019 | Kapittel

  ...kroppen. Dette er vanlig å betrakte som selvstimulering, ofte kalt blindismer. Det kan forklares med at blinde mangler muligheter for å være aktive. Blinde barn lytter og venter mer enn andre barn fordi ...
 • Barns forståelse

  10.11.2021 | Kapittel

  ...tolkens rolle på samme måte som voksne, men i mange situasjoner handler barna adekvat. Barna forstår at de må forholde seg til språklige ytringer via tolken. De ser på tolken, men kommuniserer med den personen ...
 • Blir alt tolket?

  07.06.2023 | Kapittel

  Blir alt tolket Jentene i filmen Barn om tolking sier at tolken skal tolke alt. Tolken skal fange opp alt som sies på begge språk. Både det som blir sagt og slik det blir sagt. Det å komme frem til felles ...
 • Faktorer som påvirker døgnrytmen

  22.05.2018 | Kapittel

  ...eksperiment på mennesker som levde i "mørke" i fire dager viste at de ikke nødvendigvis forandret rytme av mangel på lys. Eksperimentet viste også at andre faktorer, som måltider og sosialt samvær, kan bidra ...
 • Video transcription Ankita Gulati, Boguslaw “Bob” Marek

  18.04.2021 | Artikkel

  ...schools and orphanages in rural areas. I'd like to introduce myself as a retired professor of English at the John Paul II Catholic university of a Lublin. Until March 1st, 2021 I was the head of KUL CAN Centre ...