Til hovedinnhold
Viser 2111–2120 av 2435 treff.
 • Pedagogiske verktøy

  22.10.2019 | Kapittel

  ...prinsipper i pedagogisk tilrettelegging for elever med behov for struktur og forutsigbarhet. Som lærer kan du bruke disse punktene for å tydeliggjøre informasjon for eleven. Dette kan være til hjelp i planlegging ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...geometriske former og mønstre i naturen. Muntlig problemløsning, for eksempel, fortell hvordan går du fram for å doble en oppskrift på pannekaker Praktiske aktiviteter, som for eksempel målerommets areal ...
 • Book Creator og alternativ og supplerende kommunikasjon

  24.10.2019 | Kapittel

     Book Creator egner seg som verktøy for disse eleven fordi en kan velge ulike måter å formidle på. Du kan kombinere symboler, bilder, video, tekst og tale.   Det kan være fint for nærpersoner å kjenne til ...
 • Elevens tanker og meninger om tilrettelegging

  03.06.2021 | Kapittel

  ...mange elever er det lettere å ta stilling til utsagn enn å samtale fritt om støttebehov de har. Her kan du lese mer og laste ned støttemateriellet ...
 • Årsaker til utviklingshemming

  07.02.2023 | Kapittel

  ...mutasjoner er årsaken til både kjente og mindre kjente diagnoser som for eksempel Down syndrom, Cri-du-chat syndrom, Fragilt X, Williams syndrom og Prader-Willi syndrom.   Andre årsaker kan være tilstander ...
 • Påsken på norsk tegnspråk

  25.03.2021 | Nettressurs

  ...foreldre/foresatte som deltar i Se Mitt Språk. Med denne PowerPoint versjonen av Påsken på norsk tegnspråk kan du gjøre endringer i ressursen. Tilpasse den til din undervisning, eller la elever/foresatte gjøre bruk ...
 • Samspill, lek og kommunikasjon

  08.02.2024 | Bok/hefte

  Heftet gir ei generell metodisk framstilling av korleis du som pedagog eller forelder, kan leggje til rette for å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon i form av taleteknologi saman med små barn ...
 • Hvem gjør hva? – på ASK-området

  05.06.2019 | Nettressurs

  ...eller ingen talespråk. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere. I denne veilederen finner du en oversikt over hvem som gjør hva når det kommer til hjelpemidler og tjenester for personer som bruker ...
 • Habtool - Nordsamisk versjon

  26.04.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...individuell plan og individuell opplæringsplan” (Tellevik, Nerland ja Martinsen).Habtool vil bidra til at barn og unge, som har særskilte behov/og personer med nedsatt funksjonsevne, kan fåbedre inkluderende ...
 • Tiltak på skolen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...samspillet mer komplisert, vil elevens vansker bli mer og mer tydelige. Dersom skolen får mistanke om at en elev har autismespekterforstyrrelser, skal skolen ta kontakt med PP-tjenesten. Skolen kan samtidig ...