Til hovedinnhold
Viser 401–410 av 2345 treff.
 • Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet og teknologi

  22.06.2016 | Seksjon

  Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du eksempler på erfaringer, metodikk og digitale verktøy.
 • Lån skolelydbøker

  26.04.2021 | Tema

  Skoler, elever med lånerett og lærere kan låne skolelydbøker gratis.  Hvem kan låne? Slik låner du Tilrettelagte lydbøker Personvern ...
 • Teknologi i opplæringen

  26.06.2016 | Seksjon

  Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du eksempler på erfaringer, metodikk og digitale verktøy.
 • Kopiere, flytte, slette og gi nytt navn til filer

  02.09.2019 | Kapittel

  ...kan du kopiere, flytte, slette eller gi nytt navn til filer fra dialogene Åpne eller Lagre som. Filbehandling kan også gjøres fra Filutforsker. Filbehandling med Word, Excel eller PowerPoint Når du er i ...
 • Opptaksutstyr

  02.09.2019 | Kapittel

  ...lydopptaker, er at du kan starte og stoppe opptaket bare ved å trykke på pauseknappen. Må du bruke skjermleser for å gjøre opptak med smarttelefon eller nettbrett, kan skjermleseren forstyrre når du skal finne ...
 • Diktering

  12.09.2019 | Kapittel

  ...aktivert for at det skal fungere. Aktiver diktering under Innstillinger > Generelt > Tastatur.  Diktering Fingerbevegelser Du kan starte diktering på to måter: Aktiver tekstfeltet der du skal skrive ved ...
 • Moneyville (Pengeby)

  02.05.2018 | App

  Moneyville er et pedagogisk spill hvor du kan lære om penger, inntekter og økonomi.  I Moneyville kan barn lære om penger, inntekt, forbruk og sparing gjennom spill, lek og aktiviteter. Ressursen har en ...
 • Scratch

  31.08.2021 | App

  ...av fargekoder og kategoriserte blokker får du en visuell tilnærming til programmering. Det enkle brukergrensesnittet og muligheten for tilleggsfunksjoner gjør at Scratch treffer en bred målgruppe. I Scratch ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...kan gjøres ved å tilpasse farger og størrelse, men også gjøre dem tilgjengelig taktilt. Det vil si at barnet/eleven innhenter informasjon gjennom å kjenne på symbolene eller bruke punktskrift. Flere vansker ...
 • Inkluderende opplæringsmiljø

  06.06.2023 | Kapittel

  Inkludering innebærer at alle hører til og tar del i læringsfellesskapet i barnehage og skole. I presentasjonen seniorrådgiver i Statped Anita holdt på Statpeds literacy konferanse i mai 2021, snakker ...