Til hovedinnhold
Viser 451–460 av 2121 treff.
 • Spill som litteratur og tekstproduksjon

  14.09.2020 | Kapittel

  ...litteratur    I LK20 brukes tekstbegrepet i vid forstand. Under kjerneelementer i engelsk står det beskrevet at tekster er muntlige og skriftlige, trykte og digitale, grafiske og kunstneriske, formelle og uformelle ...
 • Geometri for blinde

  15.06.2016 | Artikkel

  ...svaksynte elever blir ikke minnet om geometriske former gjennom ting de ser rundt seg. Derfor er det viktig at de får erfaringer med konkreter for å forstå begrepene. Dt er også viktig å knytte geometriske begrep ...
 • Oppskrifter

  22.10.2019 | Kapittel

  ...trygge og forberede deg på det du skal gjøre. Den kan være en avgjørende støtte for elever som vegrer seg for oppgaver eller aktiviteter. Trinnvise forklaringer på hva du skal gjøre hjelper deg å planlegge ...
 • Reminders with Voice Reminder

  08.04.2019 | App

  ...enkel og oversiktlig måte. I Reminders with Voice Reminder lager du påminnelser raskt og enkelt. Når du oppretter en ny påminnelse kan du velge en engangspåminnelse eller påminnelser som skal gjentas daglig ...
 • Diktering

  03.12.2020 | Kapittel

  ...en måte å produsere tekst på. Når du dikterer blir det du sier omgjort til tekst. Du kan diktere på Pc, Mac, Chromebook, nettbrett og smarttelefon. Ved å diktere kan du produsere tekst uten å skrive for ...
 • Dash

  18.06.2019 | Konkret materiell

  ...roboten Dash kan du tilegne deg grunnleggende ferdigheter i logisk tenkning, algoritmisk tenkning, samarbeid og programmering. FIlm om Dash i skolen Dash passer for barn ned i førskolealder og du kan bruke roboten ...
 • Teknologi og universell utforming

  16.06.2016 | Artikkel

  ...et mål at alle skal bruke den samme teknologien. Det forutsetter at teknologien er laget slik at alle kan bruke den – også de som har sansetap og motoriske eller kognitive utfordringer. Skal du for eksempel ...
 • Hjelpe andre

  08.06.2016 | Artikkel

  ...fokusordene gjennom rutineaktiviteter. Bruk ordet hjelp gjennom en bake/matlagingsaktivitet når du vil at eleven skal hjelpe deg. Modeller ordet på talemaskinen til eleven. Oppmuntre henne til å si ordet ...
 • Fortell meg

  08.06.2016 | Artikkel

  ...for å fortelle om situasjonen beskrevet på kortet. Sørg for at eleven bruker hele setninger. La eleven skrive svarene inn i et Word – dokument. Du kan også spille dette som et lagspill. Hver gruppe arbeider ...
 • Forbered barnet på måltidet

  23.05.2017 | Kapittel

  ...rutiner rundt måltidet og prøv å følge de samme rutinene hver gang. Det hjelper barnet til å forstå at «nå er det mat» og gjør det kjent med hvordan et måltid foregår. Her er noen eksempler på rutiner: ...