Til hovedinnhold
Viser 581–590 av 2121 treff.
 • Kolonnebredde

  09.02.2021 | Kapittel

  Du kan velge ulik bredde på tekstkolonnen. Kolonnebredde ...
 • Bytte mellom dokumenter

  30.08.2019 | Kapittel

  Har du flere dokumenter åpne i Word, Excel eller PowerPoint, kan du trykke Ctrl+F6 for å bytte mellom dem. Trykker du Shift samtidig, går du motsatt vei i dokumentrekkefølgen. Bytt mellom åpne dokumenter ...
 • Introduksjon

  11.05.2015 | Kapittel

  Her finner du grunnlagsinformasjon som vil være nyttig uansett om du er interessert i iOS-produkter eller Android-produkter.
 • Talesyntese Mac

  11.11.2020 | Kapittel

  Du slår på talesyntesen ved å gå til Systemvalg og velge Tilgjengelighet. I tilgjengelighetsmenyen velger du Tale. Du velger språk og kan laste ned flere stemmer på forskjellige språk. Du kan også bestemme ...
 • Forstørrende tv

  08.06.2016 | Artikkel

  ...slik at du bruker samme skjerm til pc og tv. I skolen er det vanlig at en forstørrende tv har to kamera; et for nærarbeid og et for å se på avstand. Disse kan være koblet til samme skjerm slik at eleven ...
 • Snakkekort

  08.06.2016 | Artikkel

  ...f.eks. at eleven velger et kort fra bunken. For elevgruppene «Litt øvet» og «Øvet» kan det være aktuelt å velge fra alle kategoriene. Når dere spiller med snakkekortene – snakk med elevene om at det kan ...
 • Afasi og høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler

  29.06.2020 | Artikkel

  I videoen nedenfor blir du kjent med Olav og Bente som begge har afasi. I denne teksten vil vi presentere hva du bør tenke på i forkant av utprøving av et høyteknologisk kommunikasjonshjelpemiddel. film ...
 • PECS (metode for kommunikasjon)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...ikkje har verbalspråk, eller har lite verbalspråk ikkje har forstått at dei må vende seg til andre for å kommunisere, det vil seie at dei er komen kort i utvikling av felles merksemd. Tidlig innsats for ...
 • Notater

  04.08.2017 | App

  ...smarttelefoner. I appen lager du notater som kan sorteres i mapper. Du kan legge inn bilder og video som visualiserer, konkretiserer og støtter opp om innholdet i en eventuell tekst du skriver. Appen har også ...
 • Digitale verktøy for tekstprogrammering

  02.12.2022 | Kapittel

  ...digitale verktøy for tekstprogrammering. Disse kalles kildekode-editorer eller bare editorer. Hva bør du velge? For elever med relativt moderat synssvekkelse, kan mange av verktøyene egne seg. Mange editorer ...