Til hovedinnhold
Viser 621–630 av 2345 treff.
 • Tiltak og oppfølging for personer med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...og evaluere tiltakene må logopeden dokumentere hva som blir gjort og effekten av dette. Her finner du en veileder som beskriver hvordan logopeder kan gå fram for å dokumentere tiltakene på en systematisk ...
 • Voksne sitt ansvar

  07.06.2023 | Kapittel

  Det er de voksne som bestemmer at det skal være tolk til stede, og som bestiller tolk på vegne av barn. Når barn skal samhandle via tolk, må de voksne rundt barnet ha kunnskap om hva tolking innebærer ...
 • Tolking, en dans for tre

  07.06.2023 | Kapittel

    Tolking en dans for tre Barna vi har møtt har en klar forståelse av at tolken hadde andre oppgaver enn de andre voksne i barnehagen. En tolk skal ikke selv delta i samtalen. Tolken skal opptre upartisk ...
 • Hva er tolking

  07.06.2023 | Kapittel

  ...felles språk. Men hva innebærer det å tolke? Hvordan løser tolken den oppgaven? I filmen under får du møte barn fra Voldsløkka barnehage for hørselshemmede. En barnehage som har faste tolker til stede ...
 • Berøring og massasjelek

  17.03.2017 | Kapittel

  Denne leken passer for barn fra 3-4 år og oppover og gjøres med flere barn sammen. Leken går ut på at ett barn er en bil som skal vaskes. De andre barna er en bilvaskemaskin. De sitter på knærne tett ved ...
 • Utredning av døvblindhet

  11.05.2023 | Kapittel

  ...står for den endelige konklusjonen om personen skal identifiseres med døvblindhet. Dette skjer etter at personen er utredet ved ett av sentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde,  som er en del ...
 • Av- og påkledning

  07.09.2022 | Kapittel

  ...kroppsdeler når de berøres og fortell hva du vil at barnet skal hjelpe til med. For eksempel “opp med rumpa” under et bleieskift eller «armen skal inn i ermet» mens du berører barnets arm. Når barnet blir kledd ...
 • Språk 5–6 screeningtest for språkvansker

  10.02.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...språkvanskene?”. Vi har manual på bokmål og testark på både bokmål og nynorsk. Det er viktig å merke seg at resultatene fra Språk 5 - 6, eller en hvilken som helst test, må sees i sammenheng med andre opplysninger ...
 • Liten berøringsflate på telefon og stor berøringsflate på nettbrett

  11.05.2015 | Kapittel

  ...begge hender, for eksempel ved splittskriving som er beskrevet senere. En telefon er ikke større enn at den ligger i håndflaten og man har god kontakt med referansepunkter, som er telefonens sider, mens ...
 • «Spør oss»-tjenesten gir hjelp og skaper ideer

  30.09.2022 | Artikkel

  En brukerundersøkelse viser at 80 % av de som kontaktet Statpeds «Spør oss»-tjeneste, opplevde at de fikk hjelp til det de lurte på. 62 % sa at de gjennom dialogen fikk ideer til konkrete tiltak de kunne ...