Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 621 - 630 av 2126 treff.

 • Dataspill som utgangspunkt for diskusjon og faglige samtaler

  14.09.2020 | Kapittel

  ...spill kan elevene lytte, drøfte, se, snakke og erfare. I motsetning til trykt tekst, former og påvirker du innholdet i spill. Dette gir en del muligheter for spennende diskusjoner og samtaler i klassen. Lærerens ...
 • Touch-metoden

  03.09.2018 | Kapittel

  ...øvelse for alle elever. Ressursen passer godt i begynneropplæringen i digitale ferdigheter. Målet er at elevene skal skrive med flyt på tastaturet. Les mer om Tastaturbo her. Utstyr Når eleven skal lære ...
 • Spesielle læremidler og metoder

  14.06.2016 | Artikkel

  ...bakgrunn på en abakus som er tilpasset personer som leser med fingrene. Bakgrunnen hindrer at perlene endrer posisjon uten at eleven har oversikt. På en abakus kan eleven gjøre utregninger med de fire regneartene ...
 • Cumulus: Innføring i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet

  10.04.2015

  ...boka og kommer med gode tankevekkere. Cumulus-serien er tydelig differensiert, og vi har kjennskap til at bøkene også nyttes for tilrettelagt undervisning i videregående skole. Bliss-symbolene er hentet fra ...
 • The development of an educational checklist for individuals with CHARGE syndrome

  08.08.2019 | Artikkel

  ...utfordringer. Personer med dette syndromet utgjør en liten, heterogen gruppe og det er ingen selvfølge at lærere i barnehage og skole har den kompetansen som er nødvendig for å kunne gi et godt og tilrettelagt ...
 • Mine sirkler – applikasjon ved autismespekterforstyrrelser

  14.11.2017

  ...opplever. Applikasjonen er et system som skal gi struktur og oversikt og noe å orientere seg etter slik at hverdagen blir mindre stressende og lettere å mestre. Se innslag på NRK om applikasjonen (sendt 2.
 • PECS (metode for kommunikasjon)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...ikkje har verbalspråk, eller har lite verbalspråk ikkje har forstått at dei må vende seg til andre for å kommunisere, det vil seie at dei er komen kort i utvikling av felles merksemd. Tidlig innsats for ...
 • TegnTips til barnehager

  02.06.2021 | Nettressurs

  ...for å støtte hørende barns talespråklige utvikling, melder at barna formidler behov og opplevelser før de har utviklet talespråk. De erfarer at barna er mindre frustrerte. Dette samspillet er viktig for ...
 • Bytte mellom programmer

  30.08.2019 | Kapittel

  ...samtidig, kan du bytte mellom dem ved å trykke og holde Alt nede mens du trykker Tab flere ganger til du kommer til ønsket program. Da slipper du Alt-tasten. Trykker du kun Alt+Tab, kommer du tilbake til ...
 • Språk 6–16 screeningtest av språkvansker

  13.10.2016 | Kartleggingsmateriell

  Språk 6-16 er digital og består av en manual og testark. Når du har kjøpt den digitale versjonen, kan du skrive ut manual og testark om du ønsker det. Innhold Språk 6–16 har tre obligatoriske deltester ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!