Til hovedinnhold
Viser 651–660 av 2347 treff.
 • Tolking, en dans for tre

  07.06.2023 | Kapittel

    Tolking en dans for tre Barna vi har møtt har en klar forståelse av at tolken hadde andre oppgaver enn de andre voksne i barnehagen. En tolk skal ikke selv delta i samtalen. Tolken skal opptre upartisk ...
 • Voksne sitt ansvar

  07.06.2023 | Kapittel

  Det er de voksne som bestemmer at det skal være tolk til stede, og som bestiller tolk på vegne av barn. Når barn skal samhandle via tolk, må de voksne rundt barnet ha kunnskap om hva tolking innebærer ...
 • Tiltak og oppfølging for personer med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...og evaluere tiltakene må logopeden dokumentere hva som blir gjort og effekten av dette. Her finner du en veileder som beskriver hvordan logopeder kan gå fram for å dokumentere tiltakene på en systematisk ...
 • Av- og påkledning

  07.09.2022 | Kapittel

  ...kroppsdeler når de berøres og fortell hva du vil at barnet skal hjelpe til med. For eksempel “opp med rumpa” under et bleieskift eller «armen skal inn i ermet» mens du berører barnets arm. Når barnet blir kledd ...
 • Programmering for elever med nedsatt syn og blindhet

  22.06.2023 | Tema

  ...tilpasninger. Enkelte løsninger er utilgjengelige for synshemmede, og da må du finne andre verktøy.  På denne temasiden kan du lese om hvordan ulike programmeringsverktøy som brukes i skolen, kan tilrettelegges ...
 • Om læremidler i punktskrift fra Statped

  04.01.2017 | Artikkel

  Dersom boka ikke er tilrettelagt tidligere, kan du søke om å få læreboka tilrettelagt i punktskrift på papir, eller som elektronisk bok for leselist. Du fyller ut ett søknadsskjema pr. elev. Skal eleven ...
 • Liten berøringsflate på telefon og stor berøringsflate på nettbrett

  11.05.2015 | Kapittel

  ...begge hender, for eksempel ved splittskriving som er beskrevet senere. En telefon er ikke større enn at den ligger i håndflaten og man har god kontakt med referansepunkter, som er telefonens sider, mens ...
 • Språk 5–6 screeningtest for språkvansker

  10.02.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...språkvanskene?”. Vi har manual på bokmål og testark på både bokmål og nynorsk. Det er viktig å merke seg at resultatene fra Språk 5 - 6, eller en hvilken som helst test, må sees i sammenheng med andre opplysninger ...
 • «Spør oss»-tjenesten gir hjelp og skaper ideer

  30.09.2022 | Artikkel

  En brukerundersøkelse viser at 80 % av de som kontaktet Statpeds «Spør oss»-tjeneste, opplevde at de fikk hjelp til det de lurte på. 62 % sa at de gjennom dialogen fikk ideer til konkrete tiltak de kunne ...
 • Portal Knights

  08.06.2018 | App

  ...om Minecraft, men drar inn flere elementer fra rollespillsjangeren. I spillet får du lage din egen portalridder og du velger mellom kriger, jeger og trollmann. Valget bestemmer ferdigheter og egenskaper ...