Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 661 - 670 av 2131 treff.

 • Forventninger til læring og vekst

  15.10.2018 | Kapittel

  ...rådgivningsarbeidet for Statped, erfarer vi ikke sjelden at barna blir undervurdert. De blir vurdert ut fra sine fysiske kjennetegn, hvordan de ser ut, mimikken og at de ikke har kontroll på armer og bein.  Hvordan ...
 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  ...talemodellar og kan legge til rette for at eleven som stammar, får den tida og merksemda han treng for å fortelje eller seie det han ønskjer å seie. Som lærar/pedagog kan du møte ein elev som stammar ved å ha augekontakt ...
 • Undervisning

  06.05.2021 | Kapittel

  ...med tennisballer som du skjærer hull i og trer nederst på stolbena. Bruk matter på bord. Ha nærhet til lydkilden. Sørg for god avstand til støykilder. Ha gode lysforhold. Se til at eleven ikke har motlys ...
 • Autisme og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  02.12.2019 | Artikkel

  ...fleste definisjoner av hva autisme er. For å sikre at barn med autisme skal få mulighet til å si det de mener, kommunisere og ikke være avhengig av at andre skal snakke for de, er det viktig å starte tidlig ...
 • Tankekart i arbeid med sosiale historier og oppskrifter

  09.01.2017 | Artikkel

  ...endres kan det være nyttig å lage et tankekart over nåværende forståelse. Ut fra de elementene kan du gjennom samtale utvide og legge til elementer som inngår i en sosial situasjon. Tankekartet i seg selv ...
 • Lytteforhold

  06.05.2021 | Kapittel

  ...til du har barnets/elevens oppmerksomhet og er nær det. Snakk én om gangen. Visualiser innholdet i det du sier ved bruk av mimikk, kroppsspråk og naturlige tegn. Bruk nøytrale/ensfargete klær for at barnet/eleven ...
 • Digitale tankekart

  14.02.2022 | App

  ...bruk av tankekart som læringsstrategi kan du samle og systematisere informasjon og ideer i et visuelt diagram.  Fordelen med å bruke et digitalt tankekart er at det gir muligheter for redigering, utvidelse ...
 • Dysleksi og skriving

  04.09.2017 | Artikkel

  ...med å uttrykke seg skriftlig. Mange har vansker med å planlegge og strukturere tekst og å skrive slik at andre forstår budskapet. Med god tilrettelegging og effektiv bruk av teknologi kan elever med lese- ...
 • Pediatrisk smerteprofil og Non-communicating Children’s Pain Checklist

  09.12.2016 | Kartleggingsmateriell

  Jobber du med mennesker som ikke kan uttrykke smerte gjennom tale? Pediatrisk smerteprofil og Non-communicating Children’s Pain Checklist er utviklet for mennesker med kommunikasjonsutfordringer. Verktøyene ...
 • Rom for mangfold

  07.03.2016 | DVD

  ...fra forskjellige perspektiver. Ulike skoler med ulike elever og med ulikt utgangspunkt. I tillegg kan du klikke deg inn på forskjellige temaer der professor Thomas Nordahl og forsker Gidske Holck svarer på ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!