Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 771 - 780 av 2126 treff.

 • Syn og teknologi

  09.06.2016 | Artikkel

  Synshemmede i alle aldre kan ha nytte av teknologi og hjelpemidler. Førskolealder Vi må tilrettelegge slik at barn i førskolealder med synshemninger kan delta i aktiviteter i barnehagen og i fritiden. Hjelpemidler ...
 • Leselist

  08.06.2016 | Artikkel

  ...nesten en hel skjermlinje, 70 - 80 tegn. Navigasjonsknapper Leselistene har navigasjonsknapper slik at du kan forflytte deg i skjerminnholdet. Den mottar ikke bare passivt informasjon fra skjermleseren, men ...
 • Synstap hos voksne

  19.06.2016 | Artikkel

  Det blir vanskelig å kjenne igjen mennesker du møter, og det blir vanskelig å få oversikt i sosiale situasjoner. Informasjon til omgivelsene kan bidra til at de rundt: blir trygge på hvordan de skal tilby ...
 • Oppvekst med funksjonshemming – familie, livsløp og overganger

  15.09.2016 | Nettressurs

  Tøssebro sortert etter tema. Eksempler på funn gjort i prosjektet: Segregering øker med alder - ender med at 71,8 % er utenfor skoleklasser i videregående skole. 85 % av personer med funksjonsnedsettelser (i ...
 • Fjernundervisning og personvern

  05.04.2020 | Kapittel

  ...enkeltvedtak om tjenesten Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever, der foresatte samtykker til at Statped tilbyr dette  tegnspråkopplæring for foreldre som følger kursrekken Se mitt språk Fjernund ...
 • NVDA

  10.09.2019 | Kapittel

  ...tekst Linje: Pil opp/ned Les fra markør: Ins+Pil ned Internettkommandoer NVDA kan konfigureres slik at enten 0 på nummertastaturet , Insert over piltastene eller CapsLock-tasten kan brukes som NVDA-tast ...
 • Spill som utgangspunkt for språk- og begrepstrening

  07.09.2022 | Kapittel

  ...ulike utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD). Hvordan ser huset ditt ut? Hvilket materiale bygger du taket med? Hva er et mission? Hva gjør karakterene nå? Spill gir mange muligheter for spørsmål der ...
 • Skriveferdigheter og hørselstap

  13.06.2016 | Artikkel

  ...tospråklighet Erfaring viser at bimodalt tospråklige barn lærer å skrive ved hjelp av flere sanser: syn, hørsel, det taktile og det kinestetiske dvs. bevegelsessansen. Vi skal forvente at de lærer å skrive i likhet ...
 • Pc og skrivemateriell i matematikk

  14.06.2016 | Artikkel

  ...være vanskelig å se små tall og tegn, som eksponenter og indekser. Slike vansker kan bli redusert ved at: Eleven bruker en håndlupe eller en annen type lupe. Læreren forstørrer siden eller hele boken på kopimaskin ...
 • Forskning på bruk av programmering i opplæringen

  01.03.2021 | Kapittel

  ...resultater særlig knyttet til kognitive ferdighter, sosiale ferdigheter og ferdighetenes generaliserbarhet. Du kan lese mer om programmering og styrke sentrale ferdigheter her. Programmeringsroboter i undervisningen ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!