Til hovedinnhold
Viser 821–830 av 2347 treff.
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...relasjoner Kartlegging er dermed helt sentralt. Det er ikke mulig for skolen å tilrettelegge for eleven uten at de har et helhetlig bilde av hva som hemmer og fremmer læring. Vi møter mange lærere og PP-rådgivere ...
 • Oppgave – Avlesning til analyse 1

  31.01.2023 | Kapittel

  Her finner du to oppgaver. Begge oppgavene består av en video av en kort tekst. Se på teksten og gjør deg opp en mening om hvilke grammatiske elementer som brukes i teksten. Ser du bruken av ikke-manuelle ...
 • Innstillinger i BrailleBack

  12.05.2015 | Kapittel

  Også i BrailleBack Åpnes i et nytt vindu kan du gjøre noen tilpasninger. I BrailleBack kan du velge om du vil benytte litterær punktskrift (6-punkts punktskrift) eller punktskrift på datamaskin (8-punkts ...
 • Kildeføring

  07.04.2021 | Kapittel

  ...ikkje ein namngitt forfatter.  Du er ikkje avhengig av å kjenne til og oppgi ein namngitt forfatter for å føre opp ei nettside som kjelde i akademiske tekstar. Slik gjer du det i ulike akademiske referansestilar:  ...
 • Arbeidsprøven

  10.02.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...brukes i grunnskolen. Med verktøyet kan du kartlegge elevers lesing og språklige grunnlag. Arbeidsprøven er en samling oppgaver, som vi mener er relevante når du skal kartlegge lese- og skriveferdigheter ...
 • Hvorfor overganger er vanskelige for de som har autisme

  08.07.2020 | Kapittel

  ...relasjoner som har representert en trygghet. I forbindelse med overganger og tilrettelegging er det viktig at barnet/eleven selv kan komme med innspill om hva han eller hun tenker om egen lærings- eller arbeidssituasjon ...
 • Skolelydbøker

  11.11.2020 | Kapittel

  ...avkoding av tekst. For mange vil den gi god støtte, men det er viktig med en god læringsstrategi også når du bruker lydbok. Det er lurt å lære elevene gode arbeidsmåter. De kan stoppe opplesingen ofte og tenke ...
 • Tolke for barn

  17.02.2022 | Kapittel

  ...samtaler med voksne. I fagrapport om kommunikasjon med barn via tolk, påpeker Kanstad og Gran (2016) at tolker må innta en litt annen rolle når det er barn med i bildet. Det er vanskelig for barn å argumentere ...
 • Formidling

  11.11.2020 | Kapittel

  ...skoler viser at elever som får bruke video som metode i læringsarbeidet sitt, kan oppleve økt motivasjon og mestringsfølelse. Bruk av bilde og video hjelper mange til å bearbeide det de lærer slik at de forstår ...
 • Hvordan presentere stamming til klassen?

  02.06.2021 | Bok/hefte

  Her finner du informasjon om hvordan og hvorfor en presentasjon kan være en enkel og effektiv måte å formidle kunnskap om stamming til medelever. Mal til presentasjon kan lastes ned. Informasjon om stamming kan ...