Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 981 - 990 av 2126 treff.

 • Internett med forstørringsprogram

  02.09.2019 | Kapittel

  Når du bruker Internett med forstørringsprogram, er det naturlig å bruke mus for å navigere. Fordi stor forstørring gjør skjermbildet uoversiktlig, lønner det seg å skru forstørringen ned når du trenger ...
 • Vilkår

  13.06.2016 | Artikkel

  - for at kommuner og fylkeskommuner kan søke Statped om tjenester. Statped gir tjenester til kommuner og fylkeskommuner når de har utredet og iverksatt tiltak uten ønskede resultater de ikke kan forventes ...
 • Analog programmering (uten datamaskin)

  19.08.2021 | Kapittel

  ...være en fordel om elevenes første møte med programmering er helt uten datamaskiner og roboter. Da kan du jobbe med de grunnleggende prinsippene for hvordan kommunikasjon med en datamaskin foregår. Disse ligger ...
 • Arbeide i dialogbokser

  10.12.2020 | Kapittel

  ...dokumenter og dialogboksen for Alternativer på fil-menyen i Microsoft Word. En dialogboks er inndelt i felt. Du går fra felt til felt med Tabulator-tasten eller motsatt vei med Shift+Tab. Store dialogbokser kan ...
 • Number Line

  03.05.2016 | App

  ...dine egne tallinjer med Number Line og få tips til pedagogisk bruk av appen. Med appen Number Line kan du lage egen tallinje og bruke den til å visualisere tallsekvenser og vise strategier for å telle, sammenligne ...
 • Bruk deg selv

  04.05.2015 | Kapittel

  I vårt arbeid med følelsessamtaler har vi sett at de første samtalene kanskje begynner med at den voksne prater om barnets og sine egne følelser uten at barnet selv kommer med så mye annet enn forslag ...
 • Logopediske tiltak og oppfølging for personer med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...og evaluere tiltakene må logopeden dokumentere hva som blir gjort og effekten av dette. Her finner du en veileder som beskriver hvordan logopeder kan gå fram for å dokumentere tiltakene på en systematisk ...
 • Overganger

  15.06.2022 | Kapittel

  ...for barnet/eleven, og for å sikre gode læringsmiljøer. Hvorfor er overganger krevende? Årsaken til at overganger lett blir krevende for barn og unge med ADHD skyldes de grunnleggende vanskene som kjennetegner ...
 • Hva er norsk tegnspråk (NTS)?

  09.06.2016 | Artikkel

  ...kommunikasjonsmetode for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk som gjør at du kan uttrykke seg like nyansert som i talespråket. ”Lyttere” bruker øynene sine i stedet for ørene ...
 • Styrke sentrale ferdigheter med programmering

  01.03.2021 | Kapittel

  ...eksempel har utfordringer når det kommer til det å gjøre feil.     Mange skoler gjør seg erfaringer med at programmering på timeplanen skaper engasjement i elevgruppa. Hvis programmering er en aktivitet eleven ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!