Til hovedinnhold
Viser 211–220 av 989 treff.
 • Hvordan tilpasse hørselstekniske hjelpemidler

  03.02.2017 | Artikkel

  ...ledning som monteres rundt klasserommet. Det dannes et elektromagnetisk felt rundt ledningen som kan overføre lydsignaler fra en lydkilde (mikrofon, smartboard, radio/TV) til prosessorens (eller høreapparatets) ...
 • Overgang mellom barnehage og skole ved løpsk tale

  23.06.2016 | Artikkel

  ...grunna høgare krav. Dei treng vaksne som ser behova deira, og som veit kva som skal til for å gjere overgangen god. Barn med løpsk tale har gjerne høgt eller varierande taletempo, utydeleg uttale og vanskar ...
 • Hvem kan låne?

  12.09.2017 | Artikkel

  ...skolelydbøker for å øve seg i norsk. Elever med et annet morsmål enn norsk, må også ha vilkår som beskrevet over, for å få lånerett. Retten til lån og bruk er personlig. Lydbøkene kan bare spilles av for en gruppe ...
 • Slik jobber Statped med stamming

  03.06.2020 | Artikkel

  ...spesialisert kompetanse innen følgende områder: Kartlegging Tiltak Vi arbeider med fagutvikling i form av oversetting, utvikling og tilpassing av kartleggings- og undervisningsmateriell. Vi samarbeider også med UH-sektoren ...
 • Lek – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...riktig mengde og riktig type voksenstøtte i begynnelsen slik at en sikrer tilstrekkelig hjelp ved overganger i leken, og unngår misforståelser på grunn av hørselsnedsettelsen ...
 • Mobilitet og orientering

  23.08.2023 | Kapittel

  ...frem fra et sted til et annet. Elever med kombinerte sansetap kan også ha problemer med å få oversikt over romlige forhold. Å lære å orientere seg er derfor en sentral og naturlig del av mobilitetsopplæringen ...
 • Offentleg journal og innsyn

  26.05.2023 | Artikkel

  ...offentlege postjournal/postliste (einnsyn.no) Kva publiserer vi? På eInnsyn.no publiserer Statped oversyn over inn- og utgåande brev og e-postar i administrative saker. Av omsyn til personvern publiserer vi ikkje ...
 • Om e-læringskurset

  07.10.2020 | Tjeneste

  Slik sikrar du overgangen frå barnehage til skole.  Å starte på skolen er ei stor hendig i livet. Da må laget rundt barn med nedsett høysel legge til rette for ein god og trygg overgang få barnehage til ...
 • God skolestart med nedsett høyrsel

  06.11.2023 | Tjeneste

  ...talt språk for barna sine. Informasjon og innspel til foreldre om kva som er viktig å tenke på i overgangen mellom barnehage og skole. Ressursen er nyttig for alle som møter barn med nedsett høyrsel. Overgang ...
 • Kunnskapsoversikt forskningsfunn hørsel

  22.01.2019 | Bok/hefte

  ...barnehagen, tegner et bilde av at de jevnt over strever mer i skolen enn elever uten hørselshemninger. Prosjektet er primært begrenset til det å gi en oversikt over forskning som sier noe om opplæringspraksiser ...