Søk | www.statped.no

Viser 481 - 490 av 915 treff.

 • Sosiale historier og oppskrifter som film

  09.01.2017 | Artikkel

  ...uten å gå i rolle, filme konkrete steder og stillbilder av sosiale situasjoner kombinere punktene over Å starte en samtale Video laget av Helsefonna, hentet fra youtube.com. Se flere tilsvarende filmer ...
 • Tankekart i arbeid med sosiale historier og oppskrifter

  09.01.2017 | Artikkel

  ...beskrives. Når forståelsen av en sosial situasjon skal endres kan det være nyttig å lage et tankekart over nåværende forståelse. Ut fra de elementene kan du gjennom samtale utvide og legge til elementer som ...
 • Eskil prater med hendene

  22.06.2016 | Publikasjon

  Redskap i språkutviklingen - Eskil prater med hendene Betydningen av kompetanse Kompetanseoppbygging over tid med støtte er avgjørende i Fyresdal. Betydningen av kompetanse Fritid og venner Kommunikasjon ...
 • Rådgivning og veiledning om matematikkvansker

  28.03.2022 | Tjeneste

  ...blir drøftet.. Statped trenger relevante papirer for å behandle søknaden. Her finner du en oversikt over hvilke vedlegg vi krever.  Gjennomføring Etter nærmere avtale med PPT.
 • Rådgivning og veiledning ved synssvekkelse eller blindhet

  18.06.2016 | Tjeneste

  --StartFragment --> Forarbeid før søknad Alle nødvendige papirer må ligge ved søknaden. Her finner du en liste over hvilke vedlegg Statped krever: Vedlegg til søknader | www.statped.no Statped ønsker at pedagogisk-psykologisk ...
 • Synstap og regning

  14.06.2016 | Artikkel

  ...det seende elever trenger. Tar tid å lese Det tar tid å lese informasjon fra tabeller, få oversikt over diagrammer og tolke figurer. Noen ganger må en medelev eller lærer bistå med å forklare bilder og ...
 • Digital kompetanse

  15.06.2016 | Artikkel

  ...kan en publiserer i full offentlighet hva som tilhører privatlivet hva er talefrihet og når det går over i krenkelser hvem sine bilder har en lov til å bruke hvordan kan en eventuelt hente tillatelser Redskapskompetanse ...
 • Veileder til samtale om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

  05.12.2016 | Publikasjon

  ...svaksynte. Barn og unge med en alvorlig synsnedsettelse kan være mer sårbare for psykologisk overbelastning enn normalt seende barn. Selv om disse barna på de fleste områder er lik alle andre barn, følger ...
 • Verktøy for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...eksempler I antologien Felleskap i lek og læring, under overskriften inkluderende læringsaktiviteter, kan du lese mer om hvordan tiltakene over er brukt i veiledning fra rådgivere i hvor Statped har vært ...
 • Om statped.no

  07.04.2021 | Kapittel

  ...for deg som har personlig interesse for Statpeds fagområder, eller som er direkte berørt av disse. Over 80 % av dem som bruker nettstedet, er pedagoger, foreldre og medarbeidere i pedagogisk-psykologisk ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!