Til hovedinnhold
Viser 531–540 av 989 treff.
 • Cumulus: Innføring i samfunnsfag og naturfag for barnetrinnet

  10.04.2015

  ...for naturfag og en for samfunnsfag. Blissgruppen har fått midler av Helse og Rehabilitering til å oversette Cumulus 1 til bliss. Boka er inspirerende og sentrale begreper blir forklart på en kort og presis ...
 • Tilgjengelighet og spill

  14.09.2020 | Kapittel

  Her finner du en oversikt over hva det er viktig å tenke på når du skal spille med elever som har sansetap, lese- og skrivevansker, behov for alternativ og supplerende kommunikasjon eller behov for å bruke ...
 • Kryssing av vei

  09.08.2023 | Kapittel

  ...veikryssingen, markeres dette ved å strekke armen og stokken ut i veibanen. Stokken holdes ca. 20 cm over bakken. Eleven står stille i denne venteposisjonen noen sekunder før kryssingen startes. Eleven går ...
 • God ergonomi under lesing og skriving

  03.03.2023 | Kapittel

  ...inn fra friminutt og det er kaldt ute. Før lesing bør eleven alltid orientere seg med flate hender over hele arket. Dette bidrar også til å gjøre hendene klare for lesing.  
 • Individualisering - leseopplæringens utgangspunkt

  12.06.2023 | Kapittel

  ...vekke sterke følelser i eleven Sammen med eleven og/eller nærpersoner utarbeider læreren en liste over ord som eleven ønsker å lære, som kalles «elevens nøkkelvokabular». Når listen er klar, velger læreren ...
 • Ressurser, veiledere og læremidler

  16.08.2023 | Kapittel

  ...veiledere som hjelper lærere å legge til rette matematikkfaget for elever med synsnedsettelser. Vær klar over at noen elever som bruker punktskrift, og har et funksjonelt restsyn, i enkelte tilfeller kan ha utbytte ...
 • Planlegging

  22.08.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging med tanke på lys- og lydforhold? Det kan være nyttig å lage en liste til barnehagen over sanger, regler og spesielle leker som barnet liker, spesielle omgivelser som barnet liker å være i ...
 • Toxoplasmose/toksoplasmose

  10.06.2020 | Kapittel

  Toxoplasmose er normalt harmløs, men dersom en gravid kvinne smittes for første gang kan parasitten overføres til fosteret og forårsake skader på barnet, slik som nedsatt syn og/eller hørsel og hjerneskader ...
 • Kjennetegn

  01.03.2018 | Kapittel

  ...forhold å forstå ukjente dialekter å oppfatte lange eller flerleddete beskjeder Noen kan være overfølsomme for enkelte lyder (hyperakusis). Personer med APD har ofte normale høreterskler.
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  ...diagnose eller vanske. Bruken av metodene må uansett tilpasses den enkelte. Se litteratur i listen over relaterte læringsressurser nederst på siden. Deling til andre enheter - Fra nettbrett til mobil Ved ...