Søk | www.statped.no

Viser 561 - 570 av 925 treff.

 • Om statped.no

  07.04.2021 | Kapittel

  ...for deg som har personlig interesse for Statpeds fagområder, eller som er direkte berørt av disse. Over 80 % av dem som bruker nettstedet, er pedagoger, foreldre og medarbeidere i pedagogisk-psykologisk ...
 • Filer i Teams

  18.09.2020 | Kapittel

  ...fil (Shift+F10) og velg Åpne i SharePoint I brødsmulestien vises kanalen du har valgt Velg nivået over, som er Dokumenter Velg Synkroniser og velg deretter OneDrive Dette må du gjøre for hvert av teamene ...
 • Møter i Teams

  18.09.2020 | Kapittel

  ...skru den av under møtet: JAWS: Ins+Mellomrom, s SuperNova: Venstre Ctrl+0 (tallet null på tallrekka over bokstavene) NVDA: Ins+s Noen råd for at møtet skal oppleves som inkluderende også for den som bruker ...
 • Funksjonelle stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...musklene kan være ømme når man kjenner på dem. Ved enkelte afonier kan de falske stemmebåndene legge seg over stemmebåndene ved lydgivning. Logopedisk oppfølging og rådgiving I Statped har vi en helthetlig tilnærming ...
 • Programme 17.-18. November

  11.10.2021 | Artikkel

  ...and hearing loss: combined visual and auditory processing disorders (APD and CVI) Grey areas and overlaps with adjacent disabilities: Steps toward relevant functional assessment practices, as assessing ...
 • Lek – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...riktig mengde og riktig type voksenstøtte i begynnelsen slik at en sikrer tilstrekkelig hjelp ved overganger i leken, og unngår misforståelser på grunn av hørselsnedsettelsen ...
 • VASAS - kartleggingsmateriell for følelser

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...kartleggingsmateriell kan VASAS være nyttig i de første stadiene i undervisningen, og som et mål på endring over tid. Oversettelsen til norsk er gjort av Eli Qvenild i Statped. VASAS består av en veiledning +  ti ...
 • Vi lager hus

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...allerede fra den første tiden på skolen, skal få oppleve gleden ved å arbeide i et fellesskap. Stolthet over et felles produkt er en god opplevelse å ha med seg. Det er lettere for elevene å være sammen i friminuttet ...
 • Ett skritt foran

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...og unge som trenger tegn som støtte i daglig kommunikasjon.  Kursrekke med fire kurstrinn. Det overordnede målet er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn (eller unge og voksne) som trenger tegn som ...
 • Rom for mangfold

  07.03.2016 | DVD

  En inkluderende skole for alle er et overordnet ideal i norsk skole. Likevel strever mange. Hvorfor er det så vanskelig å få til inkludering i praksis?  Filmen kan brukes som et verktøy i arbeidet med ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!