Søk | www.statped.no

Viser 571 - 580 av 925 treff.

 • Rom for mangfold

  07.03.2016 | DVD

  En inkluderende skole for alle er et overordnet ideal i norsk skole. Likevel strever mange. Hvorfor er det så vanskelig å få til inkludering i praksis?  Filmen kan brukes som et verktøy i arbeidet med ...
 • Usher syndrom - en kort beskrivelse

  22.02.2015 | Bok/hefte

  Det kan også dukke opp flere nye spørsmål. På de bakerste sidene finnes det en emneinndelt liste over relevant litteratur hvor du kan finne mer informasjon. Det statlige kompetansesystemet for døvblinde ...
 • Hvordan tilpasse hørselstekniske hjelpemidler

  03.02.2017 | Artikkel

  ...ledning som monteres rundt klasserommet. Det dannes et elektromagnetisk felt rundt ledningen som kan overføre lydsignaler fra en lydkilde (mikrofon, smartboard, radio/TV) til prosessorens (eller høreapparatets) ...
 • Rådgivning og veiledning om nedsatt hørsel

  15.06.2016 | Tjeneste

  ...tjenester. Forarbeid før søknad Alle nødvendige papirer må ligge ved søknaden. Her finner du en liste over hvilke vedlegg Statped krever. Før rådgivningen starter kan det være aktuelt å kartlegge spesialpedagogiske ...
 • Å være svaksynt

  14.06.2016 | Artikkel

  ...synsfunksjon i naturlige sammenhenger, er det derfor ofte nødvendig å følge opp med observasjon og testing over tid. Tjenester fra Statped Statped tilbyr utredning, veiledning og kurs til PPT, barnehager, skoler ...
 • Leselist

  08.06.2016 | Artikkel

  ...for å presentere skjerminnholdet fra datamaskinen som punktskrift. Leselist med Tor Ulland I filmen over demonstrerer og forklarer Tor Ulland, seniorrådgiver i Statped, bruk av leselist. Mange varianter ...
 • Luper og kikkerter

  08.06.2016 | Artikkel

  ...informasjonstavler eller møtenotater og menyer. Kikkerter kan også monteres i brilleinnfatning hvis de skal brukes over lengre tid, som på en kino eller en forelesning. Digitale løsninger Digitale luper gir mulighet for ...
 • Synstap hos voksne

  19.06.2016 | Artikkel

  ...synsvansker øker betydelig med alderen. Det er 6-8 ganger større risiko for å få en øyesykdom blant eldre over 65 år, enn i befolkningen forøvrig. En alvorlig synshemning påvirker muligheten for å kunne leve et ...
 • Utredning av hørselsfunksjon

  17.06.2016 | Tjeneste

  ...nødvendige vedlegg slik at Statped kan bruke de medisinske opplysningene i utredningen. Her ser du en liste over hvilke vedlegg Statped krever. Gjennomføring Utredningen gjennomføres på avtalt sted, fortrinnsvis ...
 • Overgang mellom barnehage og skole ved løpsk tale

  23.06.2016 | Artikkel

  ...grunna høgare krav. Dei treng vaksne som ser behova deira, og som veit kva som skal til for å gjere overgangen god. Barn med løpsk tale har gjerne høgt eller varierande taletempo, utydeleg uttale og vanskar ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!