Søk | www.statped.no

Viser 581 - 590 av 915 treff.

 • Mine sirkler – Brukerveiledning

  06.06.2016

  ...skal brukes. For å systematisere de hjelpestrategiene som skal brukes, inneholder nivå 3 en liste over de ulike kategoriene av hjelpestrategier. Eksempler på dette er skrevet inn i appen. De kan redigeres ...
 • Læringsaktiviteter og skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...kan ha skolefravær. En av grunnene kan være få gode læringsopplevelser og dårlig tilpassede oppgaver over tid. Dette kan bidra til at eleven får manglende tro på egne ferdigheter. Når man har elever med ...
 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  CI, når det gjelder utvikling av talespråk. Blant gruppen tunghørte og døve barn med CI er det overraskende liten sammenheng mellom grad av talespråkutvikling og grad av hørselstap (Blamey, Satant & Paatsch ...
 • Touch-metoden

  03.09.2018 | Kapittel

  Enkelte foretrekker at noen flere taster er merket, som f.eks. tastene seks og null på tallrekken over bokstavene. Når eleven bruker en bærbar pc, kan det være best å koble til et vanlig tastatur. Bærbare ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...læring . Utvikling av effektive regne- og problemløsningsstrategier Det er viktig å sikre oversikt over tallrekken og grunnleggende mengdeforståelse. Elevene må få erfaring med tall og mengder både sekvensielt ...
 • Utvikling av talespråk hos døve og sterkt tunghørte

  24.06.2016 | Artikkel

  ...tilfeldig læring og repetisjon som hørende barn får når de er omringet av lett tilgjengelig tale, overhører andres samtaler, lytter til media, med mer. Hvis ikke utvikling av talespråk kommer i gang på en ...
 • Aktuelle metoder og verktøy for å arbeide med sosial kompetanse

  18.03.2022 | Kapittel

  ...modellerer sosiale ferdigheter. Habiliteringsavdelingen for barn og unge ved Helse Fonna har laget over 70 norske videoer som tar opp aktuelle tema som er viktig for å være en god venn og som kan være nyttig ...
 • Padlet

  23.05.2019 | App

  ...begrepet. Med tavlen «lerret» kan du koble sammen innspill i etterkant. Om du ønsker en større kontroll over innspillene som sendes inn, kan du skru på «moderator» under innstillingene. Da må du godkjenne innspillene ...
 • Lover og rettigheter i barnehage og skole

  02.09.2022 | Artikkel

  ...barnehage, om det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Generell oversikt over regelverk som kan være særlig relevant for minoritetsspråklige barn i barnehage Grunnskole Rettighetene ...
 • ESSENCE-begrepet og tidlig innsats

  09.01.2020 | Artikkel

  ...impulsivitet uoppmerksomhet/konsentrasjon atferd humør søvn matinntak sensoriske reaksjoner (overfølsomhet/underfølsomhet) Barna som viser vansker innenfor disse områdene før skolealder, vil senere kunne ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!