Til hovedinnhold
Viser 601–610 av 989 treff.
 • Om nevroutviklingsforstyrrelser

  29.04.2021 | Kapittel

  ...ofte har omfattende og komplekse vansker. Skolefraværet kan omhandle alle typer fravær fra skolen over tid. Det omfatter fravær på hel- eller deltid, fravær der eleven er til stede deler av dager eller ...
 • Hva er ADHD?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...alvorlig. All utredning som gjelder diagnoser utføres av helseforetak, BUP for barn og DPS for voksne over 18 år.   ADHD kan presentere seg i tre ulike typer:  Hovedsakelig uoppmerksom type  Hovedsakelig hyperaktiv ...
 • Hva er autisme?

  19.03.2022 | Kapittel

  ...og de har oftest bare ett alternativt handlingsmønster; «det er bare én vei til Rom». Mange er overraskende dyktige på enkelte områder, men samtidig ubehjelpelige på andre. Disse vanskene gir eleven med ...
 • Visning for forstørrelsesprogram

  09.02.2021 | Kapittel

  ...tastaturet eller musepekeren du bruker. Endre visning Fullskjerm bilde i tekstblokk Du kan få overblikk over hele skjermbildet, og hvilken del som er i fokus, ved å trykke: Ctrl + Alt + Mellomrom Forstørrelsen ...
 • Kopiere, flytte, slette og gi nytt navn til filer

  02.09.2019 | Kapittel

  Flytt eller kopier filen Skrivearbeid til utklippstavlen: Ctrl+x eller Ctrl+c Gå til mappen på nivået over : Slett bakover Skriv, i rask rekkefølge, bokstavene s og a slik at mappen Samfunnsfag blir markert ...
 • Programmering i skolen

  01.03.2021 | Kapittel

  ...programmering i læreplanen vil blant annet være at elevene blir problemløsere med evnen til å stå i et problem over tid. Programmering kan også gi rom for kreative måter å løse problemer på og kan stimulere til skaperglede ...
 • Tilpassing og tilgang til litteratur

  07.06.2023 | Kapittel

  ...tilrettelagt. For personer som har motoriske utfordringer kan du tilrettelegge på ulike måte. Tenk over hvilken form for tilrettelegging dere har gjort, og hvs dere eventuelt har behov for. For barn som ...
 • Spesifikke matematikkvansker og dyskalkuli

  04.08.2023 | Kapittel

  ...vi to diagnoser som omhandler matematikkvansker. Den ene beskriver en lærevanske som stemmer godt overens med diagnosen i DSM-5 og kalles «Developmental learning disorder with impairment in mathematics» ...
 • Dette er skrivetrappen – en utviklingsskala til hjelp i kartlegging av skriving

  30.05.2023 | Kapittel

  Lister Tre eller flere relaterte ord. Kan for eksempel være en liste over ting de kan se i et bilde, ofte substantiver, eller en liste over ting de forbinder med et emne 8. Begynnende setning Mer enn tre forskjellige ...
 • Mine tegn: Babyboka

  11.11.2015 | Bok/hefte

  ...jobbe med tegn i førskolealder.  «Mine tegn: Skolestart» er en videreføring med temaer knyttet til overgangen fra barnehage til skole.  Denne læringsressursen er en del av Mine tegn-serien som i alt består ...