Søk | www.statped.no

Viser 621 - 630 av 915 treff.

 • Ledsagerteknikker

  16.10.2013

  ...berøre armen til den synshemmede med sin egen albue. Den synshemmede holder i ledsagerens arm like over albuen. Han holder tommelfingeren på yttersiden av ledsagerarmen. Ledsagerens arm henger avslappet ...
 • Kompetanse for å undervise elever med nedsatt hørsel

  13.06.2016 | Artikkel

  ...mulig etter at de har fått vite at det skal begynne en elev med hørselshemming på skolen. Mer om overgangen fra barnehage til grunnskole her.  Aktuell kompetanse kan være: Hørselsfaglig kompetanse (audiopedagogisk ...
 • Forstørrende tv

  08.06.2016 | Artikkel

  ...størrelser. De minste er så små som en mobiltelefon og kalles gjerne elektroniske luper. De største er på over 30 tommer, det vil si like store som en tradisjonell tv. Noen kan kobles til pc slik at du bruker ...
 • Tegnmester

  22.01.2019 | Nettressurs

  ...deloppgaven. Det er viktig at arbeidet med å utvikle et tegnforråd, eller ordforråd, inngår i aktuelle overordnede temaer i undervisningen. Tegnene, eller ordene, som presenteres i Tegnmester må bli brukt i en ...
 • Tilrettelegge læremidler tospråklig med norsk tegnspråk

  03.04.2017 | Nettressurs

  ...aktuelle tegn og begreper for hvert kapittel i boka eleven bruker. Hun filmer seg selv der hun oversetter avsnitt for avsnitt fra valgt lærebok til tegnspråk. Hun scanner inn bilder og tekst fra boka og ...
 • Kjenn hva jeg føler

  15.12.2016 | Veileder

  ...unge som har en alvorlig synshemning og så store vansker med å håndtere følelsene sine, at det går ut over læring og forholdet til andre. Særlig gjelder dette synshemmede barn og unge med autismespekterforstyrrelser ...
 • Barnehageguiden

  16.10.2017 | Veileder

  Barnehageguiden er laget for barnehageansatte for å skape en bevisstgjøring over barns atferd for å lettere kunne gjenkjenne symptomer på ADHD. Det er ikke alltid lett å vite om uro, hyperaktivitet og ...
 • Synsveiledere

  10.10.2018 | Artikkel

  ...av hender Barnet får informasjon om temperatur, form og struktur når det fører hendene systematisk over gjenstander. Ved at voksne bruker hendene sammen med barn som er blinde, kan de utforske og lære gjennom ...
 • Mobilize Me

  07.02.2018 | App

  ...formidle informasjonen, fremkalle innholdsforståelse i språket, gi oversikt og hindre misforståelser. Oversikten skaper forutsigbarhet og kan dermed dempe stress og gi tryggere rammer. Det blir lettere å rette ...
 • Statpeds kodebrikker

  19.08.2021 | Kapittel

  ...med dymotape. Tilrettelegging for elever med synshemming Hensikten med kodebrikkene er å lette overgangen til tekstprogrammering for elever med alvorlig synssvekkelse som leser visuelt og for elever som ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!