Til hovedinnhold
Viser 641–650 av 990 treff.
 • Rom for mangfold

  07.03.2016 | DVD

  En inkluderende skole for alle er et overordnet ideal i norsk skole. Likevel strever mange. Hvorfor er det så vanskelig å få til inkludering i praksis?  Filmen kan brukes som et verktøy i arbeidet med ...
 • Usher syndrom - en kort beskrivelse

  22.02.2015 | Bok/hefte

  Det kan også dukke opp flere nye spørsmål. På de bakerste sidene finnes det en emneinndelt liste over relevant litteratur hvor du kan finne mer informasjon. Det statlige kompetansesystemet for døvblinde ...
 • Hva er løpsk tale?

  31.08.2016 | Bok/hefte

  ...aldri en diagnose. Fordi vansken er ukjent, vil personer med løpsk tale heller ikke selv være klar over årsaken til utfordringene de har. Det kan gjøre situasjonen ennå vanskeligere å håndtere. Noen utvikler ...
 • Gode lesestrategier

  14.10.2016 | Bok/hefte

  ...bakgrunnskunnskap og stimulering av lesemotivasjon i tett sammenheng. Boka inneholder en skjematisk oversikt over disse tre områdene som er nyttig for lærere i planlegging av undervisningen. Boka er en oppdatert ...
 • Pediatrisk smerteprofil og Non-communicating Children’s Pain Checklist

  09.12.2016 | Kartleggingsmateriell

  Children’s Pain Checklist er utviklet for mennesker med kommunikasjonsutfordringer. Verktøyene brukes over hele verden og er oversatt til norsk. Kartleggingsverktøyene kan være til nytte for alle som jobber ...
 • Hørselsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...trenger hjelp til å skille de ulike opplysningene i oppgaven fra hverandre for å få bedre oversikt over sammenhengen. Aktiv bruk av konkreter, bilder og illustrasjoner som støtte i undervisningen hjelper ...
 • Video transcription Carla Sena, Waldirene Carmo

  07.09.2023 | Artikkel

  ...researchers from two public universities in Sao Paulo and we have been conducting research in this area for over 20 years. The title of this presentation is Tactile Cartography Courses in the Continued Education ...
 • Heltidsopplæring (1.−13. trinn) medfødt døvblindhet

  31.08.2023 | Kapittel

  ...elev har fått vedtak om spesialundervisning. I tillegg til de ulike fagenes kompetansemål, er det overordnede målet i alle fag å utvikle elevenes begrepsforståelse og kommunikative kompetanse. Helårsopplæringen ...
 • Tips for screen reader users

  07.09.2023 | Artikkel

  ...press Enter to see the replies, and Esc to close this dialog, and return to the comments/questions overview page. The coffee bar There will be an open Zoom meeting room available for getting to know each ...
 • Kurs for elever med hørselstap

  20.09.2023 | Tjeneste

  ...kommuniserer med andre. Mål Få kunnskap om nedsatt hørsel, anledning til å dele erfaringer og reflektere over egen situasjon. Få økt kompetanse i å leve med nedsatt hørsel og mestre utfordringer som kan følge ...