Søk | www.statped.no

Viser 721 - 730 av 925 treff.

 • Språkkista temahefter – nye språk 1

  10.02.2017 | Bok/hefte

  ...to temaplakater og en tallinje - alle med tegn fra norsk tegnspråk Tegnbanken Norsk tegnordbok: med over 7000 tegn Minetegn: lag deres egen nettbaserte tegnordbok Se erher.no for andre tegnressurser ...
 • GraphoGame

  26.06.2018 | App

  ...informasjon om hvilke lyder, stavelser eller ord som eleven mestrer eller trenger å øve mer på. Bildet over er en skjermdump fra en spillaktivitet hvor en skal velge riktig bokstav. La elevene jobbe sammen ...
 • Ervervet hjerneskade og inkludering

  07.06.2016 | Artikkel

  ...klassen eller arbeidsplassen. Bestem selv hvilken informasjon som skal gis. Gjenta informasjonen jevnlig over en lenger periode for at medelever skal huske den. Husk at alle sosialiseringsarenaer er viktige.
 • Afasi hos flerspråklige

  14.06.2016 | Artikkel

  ...kartlegges når en person som snakker flere språk får afasi. Dette er viktig for å: få en oversikt over hvordan de ulike språkene er rammet hvordan man kan planlegge logopedisk trening For å kartlegge alle ...
 • Flerspråklighet og tidlig innsats

  02.09.2022 | Artikkel

  ...likevel ikke føre til at man venter med vurderinger og utprøvinger av tilrettelegging, eller overforklarer språklige og faglige vansker med for kort tid i norsk språkmiljø. Tidlig start Systematiske vurderinger ...
 • Tematavler om krigen i Ukraina

  25.02.2022 | Artikkel

  ...arbeidsplass? Når du skal tenke aktuelt ordforråd å bruke i samtalen er det alltid lurt å lage en oversikt over ulike ordklasser, og plassere aktuelle ord inn i det. Hva trenger du av ord for å kunne få til en ...
 • Statped og kompetanseløftet

  19.03.2022 | Artikkel

  Statpeds utfordring etter hvert bli hvordan vi skal sluse søknader om systemtjenester fra enkeltkommuner over til DEKOM/REKOM-arenaen, mener hun. For Statped er det også viktig at midler som er satt av til kompetanseløftet ...
 • Taleapraksi

  16.05.2022 | Artikkel

  For en teoretisk gjennomgang av taleapraksi kan du lese denne teksten om taleapraksi skrevet av oversetterne av Diagnostisk verktøy for taleapraksi, publisert i Tidsskrift for Norsk Logopedi i 2020. Hva ...
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...forståelse av hvordan elevene opplever læringsmiljøet. Fravær er stort sett alltid noe som utvikles over tid. Elevene har strevd og opplevd ubehag og stress ved skolesituasjonen lenge før fraværet starter ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...dem. Omgivelsene har ofte få holdepunkter til å reagere adekvat på barnet. Det kan være lett å overvurdere eller undervurdere disse barna. Barna kan for eksempel vise interesse og forståelse ved å snu seg ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!