Søk | www.statped.no

Viser 781 - 790 av 915 treff.

 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  (Routman, 2003). Vær nøye med å få med barnas egentlige meninger. En måte å kontrollere dette på er å oversette teksten til norsk tegnspråk og lese teksten om igjen til barnet. Å formidle mening er viktigere ...
 • Mine sirkler – Introduksjon

  17.12.2013

  ...sosiale regler. De fleste lærer seg disse reglene intuitivt og følger dem stort sett uten å tenke over det. For noen mennesker er det imidlertid vanskelig å forstå hva som foregår i slike sosiale samspill ...
 • Fokusgruppen (35+)

  28.08.2014

  ...kommer til pedagogisk tilrettelegging, er det ingen grunn til å vente i håp om at vanskene skal gå over av seg selv. Det er heller ingen grunn til å vente til PPT eller andre skal uttale seg eller vurdere ...
 • Rapporterte vennskap blant elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...på skolen. Ifølge ansatte på skolen hadde vennskapene blant noen av elevene utviklet seg positivt over tid, mens vennskapene blant andre elever som brukte ASK, hadde utviklet seg negativt. Ansatte knyttet ...
 • Leseaktiviteter i klasserommet

  02.04.2018 | Artikkel

  ...aldersgruppen. Høytlesing kan gjennomføres på flere måter som innebærer visualisering; teksten oversettes til NTS og gjenfortelles, eller én lærer leser (eller spiller seg selv inn på bånd) og én tolker ...
 • Hvordan lærte Andrea å lese?

  15.10.2018 | Kapittel

  Andrea er gleden og nytten av å lese. For skolen har det vært et mål om å opprettholde Andreas glede over å kunne lese og tilrettelegge for videre lese- og skriveutvikling. TEKST: GRO NARTEN MARKESTAD FOTO: ...
 • Barnehagens tilrettelegging for å inspirere og hjelpe leken

  19.02.2019 | Kapittel

  ...irettesetter det seende barnet.  Det er viktig at barna blir kjent med hverandre ved å leke sammen jevnlig over tid (Jansson, 1997). Da glir leken bedre og det utvikler seg faste lekeritualer mellom barna.  Ulf ...
 • PV les- lesetest på samisk for å kartlegge synet

  29.11.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...på den angitte avstanden.  NB! Anbefales å først gjennomføre som standardisert prøve, for så å gå over på mer dynamisk gjennomføring. Da får en også mulighet til å se CPR opp mot elevens preferanser når ...
 • MOLAS

  21.06.2016 | Artikkel

  ...bakgrunn for MOLAS er at personer med Asperger syndrom har problemer med å få arbeid eller beholde arbeid over tid. Det har vært gjort noen forsøk på å etablere bedrifter for denne gruppen. Det mest kjente er ...
 • Punktskrift

  20.01.2016

  ...synsfunksjon at de ikke kan lese visuell skrift på en funksjonell måte. Punktskrift brukes verden over og er tilpasset ulike skriftspråk. De fleste som har lært punktskrift i ung alder, bruker primært ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!