Til hovedinnhold
Viser 831–840 av 988 treff.
 • Forskning om pedagogisk bruk av digitale spill

  17.09.2020 | Kapittel

  ...som gjennomsnittet. Forskningen viser at elevene finner det motiverende, de greier å konsentrere seg over lengre tid og opplever mestring, noe de kanskje ikke opplever så ofte i klasserommet. I spill er det ...
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med språkforstyrrelser

  30.06.2023 | Kapittel

  Som lærer kan du hjelpe eleven ved å gjennomgå nye begrep i forkant av aktivitet lage en ordbank over relevante ord oppmuntre eleven til å si ifra om det er ord og innhold hen ikke forstår tilby video ...
 • Taktile planer og symboler

  23.08.2023 | Kapittel

  ...sanser som lukt og smak Les om sansene. Taktile symboler har ofte enkle former og forskjellige overflater slik at de er lette å kjenne igjen. Et symbol kan eksempelvis være en gjenstand eller deler av ...
 • Orientering og mobilitet

  23.08.2023 | Kapittel

  ...forutsetninger, behov, alder og syns- og hørselsfunksjon. Mobilitetsopplæring er prosesser som går over tid og det er hensiktsmessig å starte tidlig. Barn kan få mobilitets stokk som de kan bli kjent med ...
 • Musikk, dans og drama

  21.09.2023 | Kapittel

  ...godt instrument å leke med. Den har en resonanskasse og det er enkelt å få lyd ved å dra fingeren over strengene. Samspill med utgangspunkt i dans og dramatisering av leker og eventyr kan være gode innfallsvinkler ...
 • CVI og ruteopplæring

  14.08.2023 | Kapittel

  ...utgangspunkt i elevens egen kropp (egosentrisk orientering). Når eleven mestrer dette, kan man gå over til en mer allosentrisk orientering der fokuset er på objekters posisjoner i forhold til hverandre ...
 • Orientering og mobilitet

  23.08.2023 | Kapittel

  ...forutsetninger, behov, alder og syns- og hørselsfunksjon. Mobilitetsopplæring er prosesser som går over tid og det er hensiktsmessig å starte tidlig. Barn kan få mobilitets stokk som de kan bli kjent med ...
 • Språklig organisering

  20.03.2023 | Kapittel

  ...samle ordforråd i kategorier eller ordlister. Da samler man begreper og ord og legger de under et overbegrep. Eksempel: kategorien Dyr- hund, katt, sau, ku osv. Det vil også være viktig å legge til rette ...
 • Tegnendring

  07.03.2023 | Kapittel

  ...tegnspråket mer simultant fremfor sekvensielt som talespråket.  I opplæringen kan det være lurt å reflektere over hva vi gjør med munnen og ansiktet når vi beskriver noe. Gjentagelse, intensitet og hastighet gir ...
 • Logopediske tiltak

  04.08.2023 | Kapittel

  ...eksempel «vaske huset» og å ta tungen opp mot nesen og ned til haken) og leppeøvelser (lage trutmunn, overdrevet smil). Noen programmer bruker også hjelpemidler som biteblokker for å stabilisere kjeven, fløyte ...