Til hovedinnhold
Viser 871–880 av 990 treff.
 • NOVA-rapporten "Langt igjen?"

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...og ryggmargsbrokk utgjør den største delen av utvalget i undersøkelsen. Rapporten gir en oversikt over skolesituasjonen til barn med fysiske funksjonsnedsettelser, basert på ei spørreundersøkelse blant ...
 • Notater

  04.08.2017 | App

  ...fra bildebibliotek Legge til vedlegg: kart eller nettsted Formatere et notat: legge inn tittel, overskrift, brødtekst, punktliste som kan hukes av. Skissere: tegneverktøy og farger, linjal og viskelær.Søke ...
 • Osmo Coding Jam

  27.03.2019 | App

  ...sammen med: Osmo spillsystem for iPad, som består av et iPad-stativ og en reflektor som skal plasseres over kameraet Coding Jam kodebrikker Dette kjøpes separat. Appen er delt inn i en øvingsdel og et studio ...
 • Milde hørselstap – er det så farlig? (mp3)

  19.06.2019 | Podkast

  ...tenke på hvor i rommet hun sitter for å henge med i samtalen. Psykologspesialist Laugen har – overraskende nok – ikke funnet noen sammenheng mellom språklig mestring og hvordan barna har det sosialt. Dette ...
 • GraphoGame

  26.06.2018 | App

  ...informasjon om hvilke lyder, stavelser eller ord som eleven mestrer eller trenger å øve mer på. Bildet over er en skjermdump fra en spillaktivitet hvor en skal velge riktig bokstav. La elevene jobbe sammen ...
 • Statpedundersøkelsen 2022 - kvalitativ del

  27.02.2023 | Publikasjon

  ...hovedsak vanskelige og byråkratiske søknadsprosesser og uklare forventninger om å bistå fremfor å overføre merarbeid til PPT. Likheter på tvers av kommuner Kapasitet er den største utfordringen i PPT. Det ...
 • Matematiske samtaler

  04.08.2023 | Kapittel

  Spørsmål å stille for å oppsummere. Slike spørsmål får frem de ulike elevenes svar og deres refleksjoner over ulikheter og sammenhenger mellom svarene. For mer informasjon, se Ingunn Valbekmo, artikkel: Gode ...
 • Kartlegge i skolen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...svak i hoderegning viser høy grad av engstelse for matematikk Mange av vanskene i matematikk kan overvinnes eller omgås. Likevel kan de vedvare inn i voksenlivet, og matematiske ferdigheter som har vært ...
 • Matematikkangst

  04.08.2023 | Kapittel

  ...sårbarhet for psykiske vansker og angst, som, særlig i kombinasjon med ett eller flere av forholdene over, kan gi økt risiko for å oppleve matematikkangst. Matematikkangst kan ha store konsekvenser for læring ...
 • Mine sirkler – Introduksjon

  17.12.2013

  ...sosiale regler. De fleste lærer seg disse reglene intuitivt og følger dem stort sett uten å tenke over det. For noen mennesker er det imidlertid vanskelig å forstå hva som foregår i slike sosiale samspill ...