Til hovedinnhold
Viser 641–650 av 906 treff.
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...forståelse av hvordan elevene opplever læringsmiljøet. Fravær er stort sett alltid noe som utvikles over tid. Elevene har strevd og opplevd ubehag og stress ved skolesituasjonen lenge før fraværet starter ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...dem. Omgivelsene har ofte få holdepunkter til å reagere adekvat på barnet. Det kan være lett å overvurdere eller undervurdere disse barna. Barna kan for eksempel vise interesse og forståelse ved å snu seg ...
 • Født for tidlig

  27.01.2016 | DVD

  ...stadig nye muligheter. Hvordan oppleves det å få et prematurfødt barn? Hva når tiden på sykehuset er over? Og hva når barnet kommer i barnehage- og skolealder? Mange foreldre med for tidlig fødte barn opplever ...
 • Skravlebøtter og dagdrømmere

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...manglende grensesetting, eller at hyppig lærerskifte kan ha gjort at problemene ikke har blitt observert over tid. Foresattes bekymringer har ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt på alvor. At vanskene kan ha ...
 • Ledsagerteknikker

  16.10.2013

  ...berøre armen til den synshemmede med sin egen albue. Den synshemmede holder i ledsagerens arm like over albuen. Han holder tommelfingeren på yttersiden av ledsagerarmen. Ledsagerens arm henger avslappet ...
 • Kompetanse for å undervise elever med nedsatt hørsel

  13.06.2016 | Artikkel

  ...mulig etter at de har fått vite at det skal begynne en elev med hørselshemming på skolen. Mer om overgangen fra barnehage til grunnskole her.  Aktuell kompetanse kan være: Hørselsfaglig kompetanse (audiopedagogisk ...
 • Forstørrende tv

  08.06.2016 | Artikkel

  ...størrelser. De minste er så små som en mobiltelefon og kalles gjerne elektroniske luper. De største er på over 30 tommer, det vil si like store som en tradisjonell tv. Noen kan kobles til pc slik at du bruker ...
 • Tegnmester

  22.01.2019 | Nettressurs

  ...deloppgaven. Det er viktig at arbeidet med å utvikle et tegnforråd, eller ordforråd, inngår i aktuelle overordnede temaer i undervisningen. Tegnene, eller ordene, som presenteres i Tegnmester må bli brukt i en ...
 • Tilrettelegge læremidler tospråklig med norsk tegnspråk

  03.04.2017 | Nettressurs

  ...aktuelle tegn og begreper for hvert kapittel i boka eleven bruker. Hun filmer seg selv der hun oversetter avsnitt for avsnitt fra valgt lærebok til tegnspråk. Hun scanner inn bilder og tekst fra boka og ...
 • Kjenn hva jeg føler

  15.12.2016 | Veileder

  ...unge som har en alvorlig synshemning og så store vansker med å håndtere følelsene sine, at det går ut over læring og forholdet til andre. Særlig gjelder dette synshemmede barn og unge med autismespekterforstyrrelser ...