Til hovedinnhold
Viser 861–870 av 906 treff.
 • Embracelet

  19.05.2022 | App

  ...reaksjonsevne må du sette ned hastigheten på ringene i spillet. I innstillingene kan du justere overlappingen av ringene slik at de beveger seg langsommere og treffsonen blir større. Selv om du setter ned ...
 • Hverdagsbyen

  30.09.2021 | Artikkel

  Prosjektet kan med noe tilrettelegging fungere godt for barn med ulike spesialpedagogiske behov. Under overskriften pedagogisk bruk lenger ned på siden, finner du forslag til hvordan du kan tilrettelegge det pedagogiske ...
 • Hvordan gjennomføre omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...eller svare på spørsmål knyttet til ressursen de blir tildelt. Tilbakemeldingene gir deg oversikt over hva det er behov for å ta opp i neste time og hvilke elever som trenger mer oppfølging. De fleste ...
 • Blokkprogrammering og tekstprogrammering

  19.08.2021 | Kapittel

  ...begynner med tekstprogrammering på ungdomsskolen. I tabellen under har vi laget en grovmasket oversikt over hvilken type programmering som vil passe til elever med ulik grad av synsnedsettelse. Type programmering ...
 • micro:bit - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...forstørrelsesprogram hvis eleven har det. Hvis eleven trenger mye forstørring, blir det utfordrende å holde oversikten. Det kan derfor være vanskelig å oppfatte hva som skjer i skjermbildet, for eksempel hvis du får ...
 • Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

  29.11.2018 | Artikkel

  ...av fundamental betydning for barns læring og utvikling. Det er en etnografisk studie med feltarbeid over ett år i tre barnehager. Et viktig funn i studien er at barn med cochleaimplantat deltar i samhandlinger ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  ...cochleaimplantat. 5. februar 2014 fikk Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet overlevert en rapport om samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat. Det tverrfaglige utvalget ...
 • Kommunikasjon, samspill og språk – barn med nedsatt hørsel

  23.06.2016 | Artikkel

  ...munnavlesning lettere, er å være tydelig på hva som er tema å bruke tydelige munnbevegelser uten å overdrive å bruke normalt taletempo å modere  ukjent dialekt å ha godt lys på ansiktet (ikke stå i motlys) ...
 • Dash

  18.06.2019 | Konkret materiell

  ...lyder til roboten. Dette er en fin startaktivitet til programmering hvor lærer at du kan ta kontroll over teknologien og bruke den slik du vil. Dash har en robotvenn som heter Dot. Han er en liten ball som ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...de hører disse mange ganger. Talen kommer som et resultat av lyttingen. Det er viktig å være klar over at dette ikke er et program som trener artikulasjon. En bør derfor ikke legge press på barnet for ...