Til hovedinnhold
Viser 171–180 av 962 treff.
 • Inclusion in Norwegian Higher Education: Deaf Students’ Experiences with Lecturers

  19.02.2019 | Artikkel

  ...i bruk. Selv om artikkelen handler om døve studenter i høyere utdanning, vil resultatene kunne overføres både til grunn- og videregående skole. Kermit, P.S. og Holiman, S. (2018) Social Inclusion, Volume ...
 • Informasjonskapsler i EPiServer Find

  22.06.2018 | Kapittel

  ...nettleseren.  Skiller unike brukerne fra hverandre. _tid Ett år  Registrerer bruk av søketjenesten over tid med tanke på statistikk og rapporter.
 • Tema: Andersens digitale klasserom, elevpresentasjoner

  16.04.2020 | Kapittel

  ...kriterier  Avlese et bredt utvalgt tegnspråktekster i ulike sjangere og av ulik kompleksitet og reflektere over innhold og form Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta» ...
 • Sosiale historier og oppskrifter som film

  09.01.2017 | Artikkel

  ...uten å gå i rolle, filme konkrete steder og stillbilder av sosiale situasjoner kombinere punktene over Å starte en samtale Video laget av Helsefonna, hentet fra youtube.com. Se flere tilsvarende filmer ...
 • Tankekart i arbeid med sosiale historier og oppskrifter

  09.01.2017 | Artikkel

  ...beskrives. Når forståelsen av en sosial situasjon skal endres kan det være nyttig å lage et tankekart over nåværende forståelse. Ut fra de elementene kan du gjennom samtale utvide og legge til elementer som ...
 • Digital kompetanse

  15.06.2016 | Artikkel

  ...kan en publiserer i full offentlighet hva som tilhører privatlivet hva er talefrihet og når det går over i krenkelser hvem sine bilder har en lov til å bruke hvordan kan en eventuelt hente tillatelser Redskapskompetanse ...
 • Synstap og regning

  14.06.2016 | Artikkel

  ...det seende elever trenger. Tar tid å lese Det tar tid å lese informasjon fra tabeller, få oversikt over diagrammer og tolke figurer. Noen ganger må en medelev eller lærer bistå med å forklare bilder og ...
 • Slik jobber Statped med stamming

  03.06.2020 | Artikkel

  ...spesialisert kompetanse innen følgende områder: Kartlegging Tiltak Vi arbeider med fagutvikling i form av oversetting, utvikling og tilpassing av kartleggings- og undervisningsmateriell. Vi samarbeider også med UH-sektoren ...
 • Lek – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...riktig mengde og riktig type voksenstøtte i begynnelsen slik at en sikrer tilstrekkelig hjelp ved overganger i leken, og unngår misforståelser på grunn av hørselsnedsettelsen ...
 • Mobilitet og orientering

  23.08.2023 | Kapittel

  ...frem fra et sted til et annet. Elever med kombinerte sansetap kan også ha problemer med å få oversikt over romlige forhold. Å lære å orientere seg er derfor en sentral og naturlig del av mobilitetsopplæringen ...