Søk | www.statped.no

Viser 411 - 420 av 899 treff.

 • Video transcription Dan Patzelt

  18.04.2021 | Artikkel

  ...spatial information acquisition has remained the same. The physical dependence on another person, the over the shoulder person who guides the blind's man hand on a tactile graph, or a 3D object. Only by simultaneous ...
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  ...og du har ulagrede data, vil vises med «Lagre Ikke lagre Avbryt». Du kan trykke på markørhentetast over ønsket valg for å aktivere det. I Excel vil dataene i en rad vises horisontalt på leselisten. Prøv ...
 • Forskning om kroppslig lek og mening.

  19.02.2019 | Kapittel

  ...erfaring danner finmaskete nett som bidrar til sammenheng i tilværelsen. Blinde barn strever med denne oversikten fordi de ikke opplever sammenhengen. Som blind må forståelsen komme gjennom detaljer som barnet ...
 • Overgang til barnehage

  07.07.2020 | Kapittel

  ...innenfor samspill og kommunikasjon. Foresatte er en ressurs og bør tas med på råd og drøftinger. Overgangen bør være godt planlagt med besøk i barnehagen slik at barnet og foreldrene blir kjent med personalet ...
 • Fellesskap i lek og læring spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

  23.08.2021 | Bok/hefte

  ...og praktisk perspektiv, og er en teoretisk overbygning til de andre kapitlene. Deretter følger de øvrige bidragene presentert under fire tematiske overskrifter. Det første temaet dreier seg om endringsarbeid ...
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  Temaene kan brukes i barnehage, grunnskole og videregående skole. 3DL er et digitalt bibliotek med over 900 elementer. Biblioteket består av bilder og videoer i 3D og 2D, interaktive VR- og AR-oppgaver ...
 • My Very Hungry Caterpillar AR

  27.06.2018 | App

  ...sommerfuglens syklus som tema. Legg til rett for en inkluderende gruppeaktivitet ved å prosjekter innholdet over på en større skjerm/lerret. Da blir det lettere for flere barn å følge med på det som skjer. Deling ...
 • Her Story

  29.06.2018 | App

  ...på å finne svar. Ettersom avhørene blir tilgjengelig etter søkeord, vil elevene i en klasse komme over ulik informasjon på ulikt tidspunkt som de må pusle sammen. Dette åpner for gode diskusjoner underveis ...
 • Inkludering av samiske barn med særskilte behov

  31.10.2017 | Artikkel

  ...som gjør at den enkelte elev opplever seg inkludert. Organisering i skolen kan forstås som en overbygning eller bakteppe for inkluderingens treenighet. For barn som har krav på opplæring i og eventuelt ...
 • Autismespekterforstyrrelser

  13.10.2022 | Artikkel

  ...og de har oftest bare ett alternativt handlingsmønster; «det er bare én vei til Rom». Mange er overraskende dyktige på enkelte områder, men samtidig ubehjelpelige på andre. Disse vanskene gir eleven med ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!